Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn

28/09/2021 16:18    2942

Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn

Báo cáo thiết minh xem tại đây

Chu chuyển đất đai trong kỳ quy hoạch xem tại đây

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 xem tại đây

VPH

Visitor Statistic

Currently Online: 2943

Total Visit: 8774432

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready