Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Chủ đề tuyên truyền tháng 6 năm 2022

20/05/2022

Thực hiện Công văn số 643/STTTT-TTBCXB ngày 17/5/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn nội dung, chủ đề tuyên truyền tháng 6 năm 2022, nhằm kịp thời thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ quan trọng trong tháng 6 năm 2022, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn nội dung, chủ đề tuyên truyền trong tháng 6 năm 2022.

Nội dung tuyên truyền (Xem tại đây)

Tin ảnh: PVH

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2346

total-visitor: 3922943

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi