Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Bình Sơn tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1.2022

15/01/2022

Thực hiện các qui định trước khi hiến máu

Sau thời gian tuyên truyền, vận động; sáng ngày 15/01/2022; huyện Bình Sơn tổ chức cho cán bộ, CNVC và người lao động thực hiện hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2022 tại Trung tâm y tế huyện.

Theo chỉ tiêu giao, năm 2022 huyện Bình Sơn vận động cán bộ, CNVC và người lao động trong huyện thực hiện  hiến 1.100 đơn vị  máu. Đợt 01 này huyện Bình Sơn phấn đấu đạt chỉ tiêu vận động là 550 đơn vị máu.

Mặc dù, bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng ngay từ sáng sớm đông đảo cán bộ, CNVC và người lao động đã đến tham gia hiến máu. Người đến hiến máu đều tuân thủ các qui định phòng chống dịch, luôn đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách. Dự kiến, đợt 02, huyện Bình Sơn sẽ tổ chức vào tháng 8 năm 2022 với chỉ tiêu vận động là 550 đơn vị máu, để hoàn thành chỉ tiêu giao. Liên tục trong những năm qua, huyện Bình Sơn luôn vận động cán bộ, CNVC và người lao động thực hiện  hiến máu vượt chỉ tiêu giao…

Khâu chuẩn bị hoàn tất ngay từ sáng sớm

Thành viên BCĐ ân cần tiếp đón và hướng dẫn người hiến máu

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy tham gia hiến máu

Thành viên BCĐ tham gia hiến máu

 

Tin, ảnh: Văn Việt

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2610

total-visitor: 3923942

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi