Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Bình Sơn: Sinh hoạt, chi trả phụ cấp trách nhiệm cho DBĐV

25/03/2022

Trong hai ngày 24-25/3/2022, Ban CHQS huyện Bình Sơn tổ chức sinh hoạt, chi trả phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ quản lý đơn vị Dự bị động viên quý I năm 2022. Thượng tá Đào Thanh Phương, Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi dự và chỉ đạo. Thay mặt Đảng ủy - Ban CHQS huyện, Thiếu tá Bùi Thế Hùng, Phó Chỉ huy Động viên tuyển quân đã thông báo khái quát đến cán bộ quản lý Dự bị động viên về tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước và tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương trong những tháng đầu năm 2022. Đồng thời quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm của cán bộ quản lý Dự bị động viên trong năm 2022. Qua đó nhằm định hướng tư tưởng, xác định vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng của người cán bộ quản lý trong công tác động viên Quân nhân dự bị.

  Dự sinh hoạt, Thượng tá Đào Thanh Phương, Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh đã thăm hỏi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, qua đó động viên cán bộ quản lý Dự bị yên tâm thực thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời quán triệt, thông báo đến cán bộ quản lý đơn vị Dự bị động viên về tính chất đặc thù, tình hình chung của đơn vị. Trên cơ sở đó   giúp cho  công tác phối hợp giữa địa phương và đơn vị nhận nguồn thống nhất trong một số nhiệm vụ như phúc tra, động viên, giao nguồn cũng như các nhiệm vụ liên quan khác.
     Những năm qua, lực lượng cán bộ quản lý Dự bị động viên được các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương đánh giá cao về vai trò trách nhiệm và là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần giữ vững an ninh  chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Tin ảnh: Đức Minh

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 1

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2179

total-visitor: 3821057

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi