Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Bình Sơn sẵn sàng cho ngày bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

20/05/2022

( Bình Châu treo băng rôn tuyên truyền ngày bầu cử)

Những ngày này, không khí tại các địa phương trên địa bàn huyện Bình Sơn thêm nhộn nhịp vì đang chuẩn bị cho ngày bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2025. Công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho cuộc bầu cử diễn ra đồng loạt vào ngày 22/5 tới.

Bình Châu là một trong những xã ven biển ở huyện, có địa bàn rộng dân số đông nhất huyện với 9 thôn. Những ngày này, nhân dân trên địa bàn xã đang háo hức, quan tâm đến việc lựa chọn ai đủ đức, đủ tài vào vị trí trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tại các tuyến đường, khu vực nhà văn hóa các thôn trên địa bàn xã đã treo băng rôn, khẩu hiệu về ngày bầu cử, niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách đại diện các hộ gia đình tham gia bầu cử khiến không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng. 

Ông Lê Văn Nguyên, Chủ tịch UBND xã Bình Châu cho biết: Xác định cuộc bầu cử trưởng thôn có vai trò quan trọng nên địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sớm triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử; thành lập ban chỉ đạo bầu cử, tổ bầu cử. Xã có 9 tổ bầu cử với 9 khu vực bỏ phiếu tại các nhà văn hóa thôn. Qua lấy phiếu tín nhiệm của nhân dân về danh sách người ứng cử  được bà con ủng hộ cao. Các thôn đã tiến hành niêm yết công khai danh sách đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử và người ứng cử tại các khu vực bỏ phiếu. Toàn xã có 3452 cư tri đại diện cho từng hộ gia đình sẽ tham gia bầu cử đợt này. UBND xã đang quán triệt, hướng dẫn các thôn, tổ bầu cử thực hiện các phần việc theo kế hoạch, trang trí khánh tiết, khẩu hiệu tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất như địa điểm bỏ phiếu, hòm phiếu... Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, sẵn sàng để nhân dân thực hiện quyền bầu cử trưởng thôn vào ngày mai 22/5.

( Các xã thị trấn cơ bản đã hoàn thành việc trang trí chuẩn bị công tác bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố)

Ông Phạm Đình Dương, Phó chủ tịch UBND xã Bình Long cũng cho biết: mọi công việc chuẩn bị cho công tác bầu cử trưởng thôn đã hoàn tất. Từ việc niêm yết danh sách, phát phiếu cử tri đến việc treo băng rôn truyên truyền, trang trí nơi bầu cử đã cơ bản hoàn tất. Xã Bình Long có 6 đơn vị bầu cử, với gần 2000 cử tri đại diện hộ gia đình sẽ tham gia bầu cử vào ngày 22/5 này.

  Cùng với xã Bình Châu, Bình Long, các địa phương khác trên địa bàn huyện cũng đã và đang hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử trưởng thôn và tổ trưởng tổ dân phố. Cuộc bầu cử rưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc trực tiếp bầu chọn người đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố và nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần quan trọng trong việc củng cố chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh.  Toàn huyện có 120  khu vực bỏ phiếu tại nhà văn hóa các thôn, Tổ dân phố bảo đảm thuận tiện cho nhân dân đi bỏ phiếu bầu cử. Các thôn, tổ dân phố trong huyện đã chủ động chuẩn bị chu đáo cơ sở vật, trang trí cờ hoa, khẩu hiệu tại địa điểm bỏ phiếu, tạo không khí sôi nổi thu hút người dân đến bầu cử. Các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở đã và đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bầu cử để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần hoàn thành tốt cuộc bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn huyện.

Ngày bầu cử Trưởng thôn,  tổ trưởng tổ đan phố đang đến gần cử tri toàn huyện hãy phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình tích cực đến các điểm bỏ phiếu để lựa chọn những người đủ đức đủ tài để bầu vào chức danh TRưởng thôn,  tổ trưởng, tổ dân phố. Qua các bước chuẩn bị chu đáo đúng quy trình đúng luật  tin rằng cuộc bầu cử Trưởng thôn, tổ trường tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ  thành công tốt đẹp./.

Bài, ảnh: Nguyên Hương

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2240

total-visitor: 3872905

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi