Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Bình Sơn: Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

15/06/2024 16:44    115

Đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phát biểu tại buổi Hội nghị tập huấn

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua và thực hiện chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng; sáng ngày 14/6, UBND huyện Bình Sơn đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 cho gần 200 đại biểu gồm Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phụ trách công tác Thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc các Khối, Cụm thi đua trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị Báo cáo viên Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh đã triển khai các nội dung như: Những điểm mới của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 26/2/2024 của UBND tỉnh  về việc công bố danh mục thủ tịch hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền  giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Quyết định 05/2024/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời triển khai các quy trình thủ tục đề nghị khen thưởng v.v.

Báo cáo viên Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh đã triển khai các nội dung

                      Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Qua  tập huấn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phụ trách và kiêm nhiệm về công tác thi đua, khen thưởng nắm vững Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; kịp thời cập nhật các quy định, hướng dẫn mới có liên quan để nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác thi đua, khen thưởng./.

Tin, ảnh: N.Hương- Tr.Huy

Visitor Statistic

Currently Online: 4153

Total Visit: 8774627

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready