Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Bình Sơn hoàn thành Đại hội đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027

31/05/2022

Đại biểu tham gia bầu cử tại Đại hội

Tính đến thời điểm này, 31/31 Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở trực thuộc Huyện Đoàn đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó, 14/31 đơn vị đoàn tiến hành bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội đều đạt phiếu tín nhiệm. Qua Đại hội có 31 đồng chí Bí thư, 57 đồng chí Phó Bí thư được đại hội, BCH các cấp bầu, 150 đại biểu được đại hội Đoàn cơ sở bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Qua việc tổ chức đại hội cho thấy, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, đầy đủ nội dung theo hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương Đoàn và các kế hoạch của Tỉnh đoàn, Huyện đoàn về đại hội Đoàn các cấp.  Trong đó công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, bám sát tình hình thực tế. Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, khách quan, đúng quy trình, quy định, công khai, dân chủ. Do đó, tất cả các đại hội đều bầu đủ số lượng Ủy viên BCH, lựa chọn được những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín và kinh nghiệm để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào TTN trong nhiệm kỳ mới.

Anh Võ Văn Thành- Bí thư Huyện đoàn chỉ đạo tại Đại hội đoàn cơ sở

Thành công của Đại hội Đoàn cấp cơ sở khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy Bình Sơn và Ban Chấp hành Đoàn các cấp; tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên. Đây là tiền đề quan trọng để tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện  Bình Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027./.

Tin, ảnh: Quỳnh Liên

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2588

total-visitor: 3923923

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi