Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Báo cáo chuyên đề chuyển đổi số Tuần 20 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

30/05/2022

Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tại Công văn số 688/STTTT-BCVT&CNTT ngày 25/5/2022 về việc gửi nội dung Báo cáo chuyên đề chuyển đổi số Tuần 20 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tin nội dung Báo cáo chuyên đề về chuyển đổi số Tuần 20 năm 2022; Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và  phát  triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa  bàn tỉnh  Quảng Ngãi; Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

(Gửi kèm Báo cáo chuyên đề Tuần 20 năm 2022; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 28/4/2022 và Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Tin ảnh: PVH

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 1

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 1841

total-visitor: 3817515

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi