Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Báo cáo chuyên đề chuyển đổi số Tuần 19 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

23/05/2022

Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tại Công văn số 647/STTTT-BCVT&CNTT ngày 18/5/2022 về việc gửi nội dung Báo cáo chuyên đề chuyển đổi số Tuần 19 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 -2025; Kế hoạch tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tham khảo, phục vụ công tác.(Gửi kèm Báo cáo chuyên đề Tuần 19 năm 2022; Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 và Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Báo cáo chuyên đề Tuần 19 năm 2022 (Xem tại đây)

Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 (Xem tại đây)

Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 12/01/2022 (Xem tại đây)

Tin ảnh: PVH

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 1

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 1842

total-visitor: 3817936

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi