Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Báo cáo chuyên đề chuyển đổi số Tuần 18 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

10/05/2022

Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tại Công văn số 587/STTTT-BCVT&CNTT ngày 09/5/2022 về việc gửi nội dung Báo cáo chuyên đề chuyển đổi số Tuần 18 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đối tượng Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 1

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 1758

total-visitor: 3817978

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi