Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030

07/12/2021

Điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 đối với nghĩa trang Bình Phước, huyện Bình Sơn.

Nội dung Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 04/11/2021, xem tại đây

VPH

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2498

total-visitor: 3872726

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi