Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
1 1863/UBND-TCD v đôn đốc giải quyết nội dung đơn của ông Nguyễn Tuấn Hùng, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận (lần 1) 13-06-2024
2 1829/UBND-TCD V/v chỉ đạo xử lý đơn của 07 công dân, cùng thường trú ở xã Bình Thanh 12-06-2024
3 1793/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Trần Xuân Trinh và 03 hộ dân, ở xã Bình Thuận 11-06-2024
4 1798/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết nội dung đơn của ông Trần Thanh Hùng, xã Bình Thạnh (lần 1) 11-06-2024
5 1796/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Thanh Tuấn, ở xã Bình Hiệp 11-06-2024
6 1792/UBND-TCD V/v đôn đốc tham mưu giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Tình, ở thôn Đông Thuận, xã Bình Trung (lần 2) 10-06-2024
7 1789/UBND-TCD V/v chỉ đạo tham mưu xử lý vụ việc của bà Bùi Thị Ngọc Ánh, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 10-06-2024
8 1794/UBND-TCD V/v chỉ đạo xử lý đơn của ông Lê Đình Quới và một số hộ dân, ở xã Bình Đông 10-06-2024
9 1788/UBND-TCD v chỉ đạo xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Bữu, ở xã Bình Thanh và ông Lê Văn Thành, ở tỉnh Đắk Nông 10-06-2024
10 1797/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Tô Đình Trung, ở xã Bình Hiệp 10-06-2024
11 1791/UBND-TCD v chuyển đơn ghi ngày 01/6/2024 của ông Trần Minh Hồng, bà Phạm Thị Thân, ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải 10-06-2024
12 1799/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn của ông Phạm Hồng Linh, xóm Châu Hòa, thôn Phước An, xã Bình Khương 10-06-2024
13 1769/UBND-NC /v trả lời đơn cho ông Cù Văn Biên, xã Bình Trung 07-06-2024
14 1727/UBND-TCD V/v chỉ đạo xử lý đơn của ông Ngô Văn Sáu, ở xã Bình Thanh 04-06-2024
15 1706/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 20/5/2024 của bà Phạm Thị Lưởng, ở thôn Đông Bình, xã Bình Chánh 03-06-2024
16 1683/UBND-TCD Hướng dẫn đơn ông Nguyễn Ngọc Tuấn, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh 31-05-2024
17 1676/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 21/5/2024 của ông Lê Minh Cảnh, xã Bình An 31-05-2024
18 1693/UBND-TCD V/v tiếp tục chỉ đạo rà soát, giải quyết đơn của ông Nguyễn Hữu Cần, ở thôn Châu Tử, xã Bình Nguyên 31-05-2024
19 1668/UBND-TCD V/v ý kiến đối với đơn của ông Đặng Tấn Thành, bà Lý Thị Xí, ở xã Bình Châu 30-05-2024
20 1672/UBND-TCD V/v thông tin đơn cho ông Huỳnh Duy Huy và các hộ dân, ở thôn Đông Bình, xã Bình Chánh 30-05-2024
21 1671/UBND-TCD /v xử lý đơn của ông Trần Vỹ, giáo viên trường THCS Tịnh Kỳ 30-05-2024
22 1655/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Bùi Xuân Hùng, ở thị trấn Châu Ổ 29-05-2024
23 1646/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 27/5/2024 của bà Trần Thị Đá, ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh 29-05-2024
24 1656/UBND-TCD V/v chỉ đạo xử lý đơn của ông Nguyễn Ca, ở thôn Quang Trung, xã Bình Chánh 29-05-2024
25 1657/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Lê Văn Mỹ, ở thôn Đông Bình, xã Bình Chánh 29-05-2024
26 1637/UBND-TCD v tham mưu xử lý tình trạng vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo nội dung phản ánh của công dân, ở xã Bình Hòa 28-05-2024
27 1616/UBND-TCD /v thông tin, hướng dẫn đơn cho ông Nguyễn Văn Thủy, ở thị trấn Châu Ổ 27-05-2024
28 1613/UBND-TCD V/v hướng dẫn gửi đơn khiếu nại cho bà Võ Thị Nhiên, ở xã Bình Khương 27-05-2024
29 1617/UBND-TCD V/v xử lý đơn của bà Bùi Thị Ngọc Ánh, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 27-05-2024
30 1628/UBND-TCD /v xử lý đơn ghi ngày 16/5/2024 của bà Kiều Thị Quá, ở thôn An Quang, xã Bình Thanh 27-05-2024

Visitor Statistic

Currently Online: 1485

Total Visit: 8552631

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready