Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
1 2226/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Lê Hồng Tư, ở thôn An Cường, xã Bình Hải 04-08-2022
2 2227/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 19/7/2022 của ông Võ Thành Dũng, ở KDC Đồng Rướn, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 04-08-2022
3 2216/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 26/7/2022 của bà Lê Thị Đào, Lê Thị Cam, Lê Thị Quýt 03-08-2022
4 2217/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 22/7/2022 của ông Nguyễn Văn Bin, ở thôn Phú Nhiêu 2, xã Bình Tân Phú 03-08-2022
5 94/PHD-UBND V/v hướng dẫn gửi đơn - Bà Ngô Thị Ái, thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh 03-08-2022
6 92/PHD-UBND V/v hướng dẫn gửi đơn cho bà Võ Thị Nga, ở thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên 03-08-2022
7 93/PHD-UBND V/v hướng dẫn đơn - Ông Đặng Đình Du, số nhà 164/6 đường 8, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh 03-08-2022
8 2197/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 16/7/2022 của ông Nguyễn Hùng, ở xóm Tân An, thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 03-08-2022
9 2200/UBND-TNMT V/v giải quyết liên quan tranh chấp quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Cẩm với ông Phạm Ngọc Đủ và ông Bùi Văn Dân ở thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận 02-08-2022
10 91/PHD-UBND V/v hướng dẫn gửi đơn - bà Nguyễn Thị Kim Hương, thôn An Lộc, xã Bình Trị 02-08-2022
11 2196/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 20/7/2022 của ông Nguyễn Thoáng, ở KDC Trung Hòa, thôn An Lộc, xã Bình Trị 02-08-2022
12 2180/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 10/7/2022 của nhân dân thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị 01-08-2022
13 2186/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 15/7/2022 của bà Tạ Thị Mai, ở xóm Châu Hòa, thôn Phước An xã Bình Khương 01-08-2022
14 2181/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 20/7/2022 của bà Nguyễn Thị Hoa, ở thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạn 01-08-2022
15 2160/UBND-NC V/v đôn đốc thực hiện Thông báo kết luận số 204/TB-UBND ngày 16/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện 29-07-2022
16 2118/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 12/7/2022 của ông Phạm Hổ, vợ là bà Phạm Thị Tiểng, ở đội 3, thôn Phước Thọ, xã Bình Phướ 29-07-2022
17 2120/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 27/6/2022 của ông Đỗ Mai Huề, ở xóm Tây An, thộn Vĩnh An, xã Bình Thạnh 28-07-2022
18 2119/UBND-TCD V/v chuyển đơn của công dân 26-07-2022
19 2100/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 11/7/2022 của ông Lê Bá Sĩ, ở xóm Tăng Lộc, thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 25-07-2022
20 03/TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 08/7/2022 của ông Hồ Duy Hưng, ở xóm Tân Lập, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh 25-07-2022
21 2107/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 12/7/2022 của bà Đỗ Thị Như, ở xóm Đại Lộc, thôn Diên Lộc, xã Bình Tân Phú 25-07-2022
22 86/PHD-UBND V/v hướng dẫn gửi đơn - Ông Huỳnh Văn Đạt, ở TDP1, thị trấn Châu Ổ 25-07-2022
23 87/PHD-UBND V/v hướng dẫn gửi đơn - Ông Tô Đình Việt, thôn Xuân Yên Đông, xã Bình Hiệp 25-07-2022
24 88/PHD-UBND V/v hướng dẫn gửi đơn - Ông Đỗ Văn Huy, ở xóm 5, thôn Phú Long 3, xã Bình Phướ 25-07-2022
25 2106/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo kết quả giải quyết đơn của ông Nguyễn Hoàng, ở đội 2, TDP An Châu, thị trấn Châu 25-07-2022
26 2114/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 13/7/2022 của ông Nguyễn Đình Lưu, ở xóm 8, thôn Phú Long 2, xã Bình Phước 25-07-2022
27 2113/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 14/7/2022 của bàn Phan Thị Vân, ở thôn Tân Hy 2, xã Bình Đông 25-07-2022
28 2093/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 13/7/2022 của ông Nguyễn Dũng, ở đội 6, thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh 22-07-2022
29 2084/UBND-TCD V/v trả lời nội dung đơn ghi ngày 20/12/2021 của ông Lê Xuân Cảnh, thôn Trung An, xã Bình Thạnh 22-07-2022
30 2055/UBND-TCD V/v cung cấp thông tin, kết quả giải quyết liên quan đến tranh chấp đất đai (Bùi Thanh Vân với Bùi Thanh Vinh, Bình Chánh) 20-07-2022
Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 1

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2202

total-visitor: 3822111

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi