Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
1 1341/QĐ-BKHCN QĐ công bố tiêu chuẩn quốc gia 2737:2023 06-07-2023
2 02/BC-CATTT Tình hình an toàn thông tin tháng 12/2022 và thống kê kết nối chia sẻ dữ liệu về mã độc, giám sát 10-01-2023
3 28/BC-UBQGCĐS Tài liệu tham khảo phục vụ Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số 30-12-2022
4 29/BC-UBCĐSQG Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số 30-12-2022
5 28/BC-CATTT Tình hình an toàn thông tin tháng 11/2022 và thống kê kết nối chia sẻ dữ liệu về mã độc, giám sát 15-12-2022
6 2125/QĐ-BTTTT về việc điều chỉnh một số mã số HS thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 21-11-2022
7 21/BC-UBQGCĐS Báo cáo chuyên đề chuyển đổi số Tuần 43 năm 2022 31-10-2022
8 20/BC-UBQGCĐS Báo cáo chuyên đề chuyển đổi số Tuần 42 năm 2022 21-10-2022
9 19/BC-UBQGCĐS Báo cáo chuyên đề chuyển đổi số Tuần 41 năm 2022 14-10-2022
10 17/BC-UBQGCĐS Báo cáo chuyên đề chuyển đổi số Tuần 39 năm 2022 30-09-2022
11 15/BC-UBQGCĐS Báo cáo chuyên đề chuyển đổi số Tuần 37 năm 2022 16-09-2022
12 14/BC-UBQGCĐS Báo cáo Chuyên đề chuyển đổi số Tuần 36 năm 2022 08-09-2022
13 15/BC-CATTT Tình hình an toàn thông tin tháng 8/2022 và thống kê kết nối chia sẻ dữ liệu về mã độc, giám sát 07-09-2022
14 13/BC-CATTT Tình hình an toàn thông tin tháng 7/2022 và thống kê kết nối chia sẻ dữ liệu về mã độc, giám sát 09-08-2022
15 48/2022/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông 26-07-2022
16 Logo Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo)“Chuyển đổi số quốc gia” 28-06-2022
17 06/BC-CATTT Tình hình an toàn thông tin tháng 5/2022 và thống kê kết nối chia sẻ dữ liệu về mã độc, giám sát 07-06-2022
18 13/BC-UBQGCĐS Báo cáo Chuyên đề chuyển đổi số Tuần 22 năm 2022 03-06-2022
19 11/BC-UBQGCĐS Báo cáo chuyên đề tuần 20/2022 20-05-2022
20 10/BC-UBQSCDS Báo cáo chuyên đề tuần 19/2022 13-05-2022
21 09/BC-UBQGCĐS Báo cáo chuyên đề tuần thứ 18 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông -Tài liệu tham khảo phục vụ Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số 06-05-2022
22 50-HD/BTGTW Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912-11/6/2022) 20-04-2022
23 700/QĐ-BTTTT Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đối tượng Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2022 15-04-2022
24 48-HD/BTGW Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (5/5/1902 - 5/5/2022) 13-04-2022
25 59-KH/BTCTW Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng(Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII -năm 2022 28-02-2022
26 1507-CV/VPTW Vv gửi Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 11/8/2021 11-08-2021
27 22-QĐ/TW Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 28-07-2021

Visitor Statistic

Currently Online: 3097

Total Visit: 8774373

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready