Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
1 1447/QĐ/HU Quyết định thành lập Văn phòng Huyện ủy Bình Sơn 28-03-2023
2 1452-QĐ/HU Quyết định về việc điều động công chức (VPHĐND&UBND huyện). 28-03-2023
3 125-KH/HU Kế hoạch tổ chức gặp mặt, thăm Tết và viếng hương nhân dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023. 29-12-2022
4 956-TB/HU Thông báo lịch tiếp dân định kỳ của Bí thư Huyện ủy năm 2023. 27-12-2022
5 165-CV/BTGHU V/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952-2022) 24-10-2022
6 1307-CV/HU Chỉ đạo thực hiện một số chỉ tiêu về cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. 13-10-2022
7 13-CT/HU Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện 08-07-2022
8 1091-CV/HU Triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 01-07-2022
9 17-CTr/HU Chương trình công tác của BTV HU quý III/2022. 28-06-2022
10 146-CV/BTGHU Gửi tài liệu tuyên truyền bảo vệ môi trường 09-05-2022
11 145-CV/BTGHU Khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 06-05-2022
12 144-CV/BTGHU Định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 5 năm 2022 04-05-2022
13 59-KH/HU Thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện thí điểm mô hình “Dân tin - Đảng cử” tại huyện Bình Sơn 09-04-2022
14 66-KH/HU Kế hoạch tổ chức gặp mặt, thăm Tết và viếng hương nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 06-01-2022
15 14-CTr/HU Chương trình công tác trọng tâm của Huyện ủy năm 2022. 31-12-2021
16 374-BC/HU Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2021. 15-11-2021
17 764-CV/HU Về rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện Thông báo kết luận của TTHU tại các buổi tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy với Nhân dân trong nhiệm kỳ 20215-2020. 03-11-2021
18 566-TB/HU Thông báo của TTHU về nội dung xem xét, cho ý kiến tại cuộc họp ngày 01/11/2021. 01-11-2021
19 564-TB/HU Thông báo ý kiến kết luận của TTHU tại buổi làm việc với BCH Đảng bộ xã Bình Khương. 29-10-2021
20 557-TB/HU Thông báo ý kiến kết luận của TTHU tại buổi làm việc với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, TTCT, UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý III.2021 25-10-2021
21 587-QĐ/HU Quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định số 128-QĐ/HU ngày 03/11/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện BTVHU quản lý. 20-08-2021
22 07-QC/HU Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 20-08-2021
23 642-CV/HU Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18.5.2021 của Ban Bí thư. 16-08-2021
24 571-QĐ/HU Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Tổ biên tập, xử lý thông tin và tuyên truyền qua mạng xã hội. 05-08-2021
25 563-KL/TU KL - của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4, khóa XX về tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, khắc phục sự chồng chéo và những bất cập hợp lý 04-08-2021
26 414-TB/HU TB ý kiến kết luận của Thường trực Huyện ủy tại buổi làm việc với các chi bộ trực thuộc Huyện ủy 30-07-2021
27 10-CTr/HU Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy quý III năm 2021 02-07-2021
28 242-BC/HU BC tổng kết thực hiện NQ số 05-NQ/TU ngày 05/12/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy khóa XIX về cải hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh, giai đoạn 2016-2020 02-07-2021
29 77-TB/TCNV TB V/v tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn chức danh Trưởng phòng Giáo dục và ĐT huyện 11-11-2020
30 95-TB/HU TB kết luận của Ban thường vụ Huyện ủy về việc phân công Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy phụ trách chi, đảng bộ cơ quan 11-11-2020

Visitor Statistic

Currently Online: 3171

Total Visit: 8774366

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready