Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
1 1953/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông các hộ dân ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh (lần 1) 21-06-2024
2 1954/UBND-TCD V/v đôn đốc tham mưu giải quyết nội dung đơn của ông Nguyễn Ngọ, ở tỉnh Gia Lai (quê quán xã Bình Nguyên) 21-06-2024
3 1955/UBND-TCD V/v chuyển đơn cho ông Phạm Ngọc Giáo, ở xã Bình Long 21-06-2024
4 91/PHD-UBND Hướng dẫn đơn ông Mai Văn Lực, ở đội 4, ấp 6, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 21-06-2024
5 418/BC-TCTĐA06 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Bình Sơn (Từ ngày 09/5/2024 đến ngày 06/6/2024) 21-06-2024
6 1956/UBND-TCD V/v thông tin đơn cho ông Trần Văn Nga, ở xã Bình Khương 21-06-2024
7 1328/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Trường Sơn địa chỉ thường trú: Thôn Long Bình, xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 20-06-2024
8 207/TB-UBND V/v nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án Hỗ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi bò cái sinh sản thuộc Dự án 2 - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2024 20-06-2024
9 90/PA-UBND Phương án Hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, con hộ nghèo, cận nghèo và khuyết tật tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn huyện 20-06-2024
10 1945/UBND việc tăng cường tuyên truyền vận động di dời tàu thuyền và lồng bè NTTS trong khu vực thi công dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 3- Khu bến cảng Dung Quất 1 20-06-2024
11 416/BC-UBND Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công là nhà sinh hoạt, nhà văn hóa của thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Sơn 20-06-2024
12 1332/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn huyện Bình Sơn 20-06-2024
13 1333/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán Đề án kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ chất lượng nước; phục hồi cảnh quan, cải tạo hệ sinh thái ao hồ và các nguồn nước mặt trên địa bàn huyện Bình Sơn 20-06-2024
14 1329/QĐ-XPHC ử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Trương Thị Việt, địa chỉ thường trú tại thôn Đồng Khánh, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (tạm trú tại thôn An Lộc, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). 19-06-2024
15 145/KH-UBND Thực hiện Dự án 2. Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo - Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2024 19-06-2024
16 1933/UBND-VX Về việc tiếp tục rà soát, đối chiếu làm sạch và nhập liệu dữ liệu người có công trên địa bàn huyện 19-06-2024
17 1932/UBND-VX V/v đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư 19-06-2024
18 146/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên địa bàn huyện 19-06-2024
19 1325/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch và phê duyệt kinh phí thực hiện hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Sơn từ hoạt động khuyến công năm 2024 19-06-2024
20 205/TB-UBND Về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện (ngày 20/6/2024) 19-06-2024
21 1928/UBND Về việc tăng cường công tác quản lý về tổ chức tuyển sinh, đào tạo và liên kết đào tạo nghề tại các địa phương trên địa bàn huyện từ các nguồn kinh phí Chương trình MTQG và các nguồn kinh phí khác 19-06-2024
22 1927/UBND V/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, nhất là trong thời gian tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 19-06-2024
23 410/BC-BCĐPCCC Sơ kết công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 06 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện Bình Sơn(Từ ngày 15/11/2023 đến ngày 10/6/2024) 19-06-2024
24 412/BC-UBND Báo cáo Sơ kết thực hiện các Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 19-06-2024
25 1906/UBND-NNNT V/v tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đăng ký tàu cá theo Thông tư số 06/2024/TT-BNN ngày 06/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn huyện 18-06-2024
26 1908/UBND-TNMT /v chỉ đạo, đôn đốc khẩn trương tham mưu và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các Thông báo kết luận về Hội nghị tổng kết Tài nguyên và Môi trường (Thông báo số 391/TB-UBND ngày 04/11/2024, thông báo số 38/TB-UBND ngày 7/02/2024) 18-06-2024
27 1322/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng Dự án: Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi (đoạn qua thị trấn Châu Ổ - đợt 2) Địa điểm: thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 18-06-2024
28 1919/UBND-TC V/v xây dựng dự toán ngânsách nhà nước năm 2025; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027 18-06-2024
29 1905/UBND V/v triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý thị trường ngoại hối và vàng 18-06-2024
30 1912/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Bùi Thị Ánh Trà và 04 hộ dân, ở xã Bình Trung 18-06-2024

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Sự, UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, đại diện Hội CCB, Hội tù yêu nước, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin, các phòng ban, ngành ở huyện và chính quyền địa phương.

Tại buổi đối thoại các thương bệnh binh, người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn xã kiến nghị các vấn đề liên quan đến chính sách người có công như đề nghị hỗ trợ kinh phí hỗ trợ làm nhà để thờ cúng liệt sỹ; việc chi trả chế độ hàng tháng không dùng tiền mặt gặp nhiều khó khăn, vì phần lớn đối tượng chính sách đều những người lớn tuổi và cây ATM lại đặt cách xa địa phương.

                                Các đồng chí Chủ trì Hội nghị

Bà Phan Thị Ân, thôn Nhơn Hòa 1, xã Bình Tân Phú kiến nghị về  hỗ trợ kinh phí xây nhà thờ cúng liệt sĩ

 Nhiều trường hợp chưa được hưởng chính sách tù đày; cán bộ tham gia cách mạng khi được tặng Huân chương chỉ nhận trợ cấp một lần,  không được nhận trợ cấp hàng tháng như các trường hợp khác; cần hỗ trợ kịp thời kinh phí di dời mộ liệt sỹ cũng như chế độ mai táng phí. Cần tăng mức thăm tặng quà của địa phương; tổ chức điều dưỡng, chăm sóc sức khoẻ cho người có công gia đình chính sách

 Người có công với cách mạng kiến nghị tại buổi đối thoại

Các ý kiến, kiến nghị đã được lãnh đạo UBND huyện, xã, các phòng chuyên môn của huyện trả lời, giải trình cụ thể, đồng thời ghi nhận một số ý kiến trình cấp trên xem xét, giải quyết.

Tại buổi đối thoại, Phòng LĐ-TB&XH huyện Bình Sơn cũng đã thông tin về tình hình thức hiện các chính sách, chế độ ưu đãi người có công trên địa bàn huyện; các chính sách về chế độ thời cúng liệt sĩ, chế độ mai tang phí

                                    Đại biểu tham dự Hội nghị

                                                   Đại biểu tham dự Hội nghị

 Qua Hội nghị đối thoại đã giúp lãnh đạo huyện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng cùng như các vướng mắc về chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân người có công. Qua đó huyện sớm có kế hoạch, giải pháp thực hiện để giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người có công ./.

21/06/2024

Nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của những người hoàn lương, họ mong muốn có một cuộc sống bình yên và ổn định sau những ngày tháng lầm lỡ. Động viên, tiếp sức, đồng hành với những nguyện vọng khó khăn đó, ngày 17/8/2023 Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, nhằm kịp thời mang lại cho họ điểm tựa vững chắc giúp người hoàn lương vươn lên tái hòa nhập cộng đồng, kiến tạo cuộc sống mới.

Đến thời điểm hiện nay ở xã Bình Thuận có 3 trường hợp đủ điền kiện và được NHCSXH huyện phê duyệt giải ngân cho vay với tổng số tiền 250.000.000đ (Hai trăm năm mươi triệu đồng).

Đây là một chính sách rất mới, hết sức nhân văn của Đảng và Nhà nước ta, là điểm tựa để mở ra cánh cửa hoàn lương, ổn định cuộc sống, làm lại cuộc đời cho những người từng lầm lỡ trên địa bàn xã Bình Thuận. Qua đó, góp phần tích cực xóa bỏ nguyên nhân và tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH huyện để đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo lập cuộc sống mới, trở thành những công dân tích cực với gia đình và địa phương./.

21/06/2024

Trao tặng lẵng hoa tươi thắm của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Võ Văn Đồng, Bí thư Huyện ủy chúc toàn thể cán bộ viên chức Trung tâm luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Trung tâm trong việc tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu phát triển kinh - tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện tới các tầng lớp Nhân dân.

Lãnh đạo huyện thăm tặng hoa chúc mừng Trung tâm TTVHTT

Trước những yêu cầu nhiệm vụ công tác thông tin tuyên truyền trong giai đoạn mới, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Võ Văn Đồng mong muốn tập thể Trung tâm cần nổ lực hơn nữa, có những đổi mới cả nội dung và hình thức trong công tác tuyên truyền góp phần tích cực truyền tải kịp thời các chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Đồng chí, Phan Thanh Hữu, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông VHTT huyện cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện; đồng thời hứa trong thời gian đến sẽ phấn đấu, tích cực hơn nữa trong  công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương.

Lãnh đạo huyện thăm chúc mừng Báo Quảng Ngãi nhân ngày Báo chí CMVN

Được biết, cũng Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024); Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Bình Sơn đã tổ chức các đoàn đi thăm các cơ quan báo chí, cơ quan tuyên truyền của Trung ương, tỉnh./.

21/06/2024

6 tháng cuối năm, phối hợp cùng PGD&ĐT tham mưu UBND huyện tổ chức sơ kết Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhất là việc viết tin bài về hoạt động khuyến học của đơn vị để đăng tải trên chuyên trang khuyến học của Báo Quảng Ngãi hằng tháng.  Các đơn vị KH thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, hội đoàn thể của địa phương, có kế hoạch kiểm tra công nhận các mô hình học tập năm 2024. Tiếp tục vận động quỹ khuyến học nhằm cấp học bổng, hỗ trợ cho HS nghèo vươn lên trong học tập, kịp thời động viên, khen thưởng cho HS, SV học giỏi, học xuất sắc trong dịp Khai giảng năm học mới và dịp gặp mặt HS, SV cuối năm 2024.

20/06/2024

Nhật sinh ra và lớn lên ở xã Bình Minh, huyện Bình Sơn. Em mồ côi cha và gia đình thuộc hộ cận nghèo của xã vì vậy ngoài việc học em còn tranh thủ thời gian để phụ giúp mẹ công việc gia đình. Bí quyết đạt điểm cao của Nhật là tập trung chú tâm nghe giảng bài ở lớp và tự học tại nhà. Ngoài giờ học trên lớp, em tự làm các dạng bài tập theo sách giáo khoa và mở rộng, nâng cao kiến thức, hiểu kỹ hơn bài giảng. Em đặt mục tiêu phải học giỏi để mẹ vui và mỗi thành tích đạt được của mình là món quà vô giá tặng mẹ và người thân.

20/06/2024

Visitor Statistic

Currently Online: 1229

Total Visit: 8593200

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready