Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
1 1179/UBND v khẩn trương triển khai thực hiện hoạt động xây nhà ở phòng tránh bão, lụt cho hộ dân thuộc dự án Làng Hoà bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi 19-04-2024
2 444/QĐ-UBND QĐ ban hành KH tuỷen dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi 10-04-2024
3 1991/QĐ-UBND QĐ phê duyệt Danh mục TTHC linh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn 11-01-2024
4 208/KH-UBND Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 14-11-2023
5 1577/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trường TH số 02 Thị trấn Châu Ổ; Hạng mục: Sửa chữa sân trường, tường rào cổng ngõ (điểm chính 03-11-2023
6 4159/UBND-TNMT v khẩn trương phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cơ sở hạ tầng dùng chung thuộc Trung tâm Khí điện Miền Trung 03-11-2023
7 169/KH-UBND Triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 của tỉnh Quảng Ngãi 20-09-2023
8 322/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại cuộc Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 14-09-2023
9 654/QĐ-UBND Về việc ban hành danh mục cây khuyến khích trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế tại đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12-07-2023
10 21/2023/QĐ-UBND Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 24-05-2023
11 112/KH-UBND KH triển khai thực hiện NQ số 48 về phê duyệt chiến lược sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo đến năm 2030 16-05-2023
12 621/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27-04-2023
13 01/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10-01-2023
14 1784/QĐ-UBND Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026 21-12-2022
15 02/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 19-12-2022
16 1478/QĐ-UBND. Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của huyện Bình Sơn 19-12-2022
17 528/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 12-12-2022
18 1706/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 09-12-2022
19 77/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 08-12-2022
20 1666/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 05-12-2022
21 46/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng để phát triển kinh tế - xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 02-12-2022
22 2127/QĐ-UBND V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bê tông hóa tuyến kênh từ Rộc Đập đến Đập Chuẩn 27-10-2022
23 1827/VP-TTHC Về việc thời gian chốt số liệu để xác định Chỉ số CCHC sở, ban ngành và UBND cấp huyện năm 2022 25-10-2022
24 444/TB-UBND Về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022 16-10-2022
25 163/KH-UBND Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 14-10-2022
26 36/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 13-10-2022
27 1411/QĐ-UBND Về việc thành lập Văn phòng điều phối thực hiện Chương trìnhmục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vữngtrên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,giai đoạn 2021 -2025 13-10-2022
28 177/BC-UBND Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12-10-2022
29 2934/UBND-NNNT Về việc đăng ký tiếp nhận cây giống để trồng cây xanh trên địa bàn huyện Bình Sơn 30-09-2022
30 4890/UBND-KTN V/v khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 4 năm 2022 28-09-2022

Visitor Statistic

Currently Online: 3152

Total Visit: 8770845

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready