Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
1 1179/UBND v khẩn trương triển khai thực hiện hoạt động xây nhà ở phòng tránh bão, lụt cho hộ dân thuộc dự án Làng Hoà bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi 19-04-2024
2 444/QĐ-UBND QĐ ban hành KH tuỷen dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi 10-04-2024
3 1991/QĐ-UBND QĐ phê duyệt Danh mục TTHC linh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn 11-01-2024
4 208/KH-UBND Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 14-11-2023
5 1577/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trường TH số 02 Thị trấn Châu Ổ; Hạng mục: Sửa chữa sân trường, tường rào cổng ngõ (điểm chính 03-11-2023
6 4159/UBND-TNMT v khẩn trương phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cơ sở hạ tầng dùng chung thuộc Trung tâm Khí điện Miền Trung 03-11-2023
7 169/KH-UBND Triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 của tỉnh Quảng Ngãi 20-09-2023
8 322/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại cuộc Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 14-09-2023
9 654/QĐ-UBND Về việc ban hành danh mục cây khuyến khích trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế tại đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12-07-2023
10 21/2023/QĐ-UBND Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 24-05-2023

Visitor Statistic

Currently Online: 3236

Total Visit: 8770883

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready