Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
61 2125/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 22-04-2022
62 07-ĐA/TU Thực hiện thí điểm mô hình “Dân tin - Đảng cử” tại các huyện Ba Tơ, Tư Nghĩa và Bình Sơn 09-04-2022
63 440/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngã 06-04-2022
64 03/KH-UBND Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12-01-2022
65 2126/QĐ-UBND Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi, phiên bản 2.0 24-12-2021
66 1054/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 04-11-2021
67 338/BC-UBND Kết quả 3 năm (2019-2021) thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát Biển Việt Nam, giai đoạn 2019 - 2023” 28-10-2021
68 452/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại cuộc họp triển khai Phương án Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn tỉnh 16-09-2021
69 1438/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức họp báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 16-09-2021
70 70/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng bến, bể, trụ lấy nước chữa cháy trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và Khu kinh tế Dung Quất 08-09-2021
71 1358/QĐ-UBND Bổ sung, điều chỉnh biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 06-09-2021
72 1350/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 31-08-2021
73 401/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo về công tácphòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 16-08-2021
74 1188/QĐ-UBND Thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12-08-2021
75 1175/QĐ-UBND Thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bình Sơn 10-08-2021
76 1389/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 -2025 18-09-2020

Visitor Statistic

Currently Online: 2940

Total Visit: 8774322

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready