Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
211 73/KH-UBND Thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28-04-2022
212 141/TB-UBND TB Về việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2022 28-04-2022
213 1069/UBND-TCD V/v báo cáo kết quả giải quyết đơn của ông Võ Xuân Dũng, thôn Định Tân, xã Bình Châu 28-04-2022
214 1070/UBND-TCD V/v hướng dẫn đơn cho ông Võ Hoa, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu 28-04-2022
215 565/QĐ-UBND QĐ Ban hành Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2022 27-04-2022
216 98-KH/TU Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII -năm 2022 27-04-2022
217 1061/UBND-TCD V/v xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Lộc, Trần Mạnh Hùng, Trần Thị Kim Hương, ở đội 1, xóm Tân An, thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 27-04-2022
218 1065/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 19/4/2022 của bà Ngô Thùy Văn, ở số nhà 260/16 Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 2, thị trấn Châu Ổ 27-04-2022
219 1060/UBND-TCD V/v xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Lộc, Trần Mạnh Hùng, Trần Thị Kim Hương, ở đội 1, xóm Tân An, thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 27-04-2022
220 02/CT-TTg Về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia 26-04-2022
221 1039/UBND-TCD V/v xử lý đơn của bà Phạm Thị Kiều, ở xóm 3, tổ dân phố An Châu, thị trấn Châu Ổ 26-04-2022
222 1037/UBND-CNTT CV V/v tăng cường đảm bảo an toàn,an ninh thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4 và 01/5 26-04-2022
223 1026/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 12/4/2022 của bà Tạ Thị Mai, ở xóm Châu Hòa, thôn Phước An, xã Bình Khương 25-04-2022
224 1033/UBND-TCD V/v hướng dẫn đơn của bà Nguyễn Thị Liên, ở thị trấn Châu Ổ 25-04-2022
225 1032/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo kết quả giai quyết đơn của ông Lê Ba, thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị 25-04-2022
226 1018/UBND-CCHC V/v đôn đốc thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện 25-04-2022
227 1008/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo kết quả xử lý đơn của ông Nguyễn Thông, ở thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận 22-04-2022
228 2125/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 22-04-2022
229 538/QĐ-UBND QĐ Về việc kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện xã Bình Nguyên 21-04-2022
230 529/QĐ-UBND QĐ Về việc kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện xã Bình Dương 21-04-2022
231 180/BC-UBND BC Kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2016 - 2020 21-04-2022
232 980/UBND-VX V/v tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế 21-04-2022
233 989/UBND-CCHC CV V/v triển khai thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích 21-04-2022
234 530/QĐ-UBND QĐ Về việc kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện xã Bình Hòa 21-04-2022
235 177/BC-UBND BC Kết quả giải quyết vụ việc của ông Nguyễn Tài Tiền, ở xóm 10a, thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên 20-04-2022
236 50-HD/BTGTW Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912-11/6/2022) 20-04-2022
237 537/QĐ-UBND QĐ Về việc kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện xã Bình Chánh 20-04-2022
238 536/QĐ-UBND QĐ Về việc kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện xã Bình Hải 20-04-2022
239 526/QĐ-UBND QĐ Về việc kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện xã Bình An 20-04-2022
240 974/UBND V/v chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong phối hợp chuyển lại thông tin nghĩa vụ tài chính đối với hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất 20-04-2022

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2400

total-visitor: 3940191

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi