Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
181 1226/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 04/5/2022 của bà Huỳnh Thị Hiền, ở xã Bình Tân Phú 12-05-2022
182 1227/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 25/4/2022 của ông Phạm Minh Lực, ở khối 3, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 12-05-2022
183 196/BC-UBND BC Kết quả thực hiện Công văn số 1651/UBND-TTHC ngày 13/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 11-05-2022
184 1243/UBND-TCD V/v giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Dự, thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải 11-05-2022
185 1210/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 28/4/2022 của bà Phạm Thị Mơ, ở xóm Bàu, thôn Tân Hy 2, xã Bình Đông 10-05-2022
186 1209/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Võ Văn Thành, ở KDC số 13, Thị Tứ, thôn Thạch An, xã Bình Mỹ 10-05-2022
187 1164/UBND-CCHC V/v thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 trên địa bàn huyện 10-05-2022
188 146-CV/BTGHU Gửi tài liệu tuyên truyền bảo vệ môi trường 09-05-2022
189 1154/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Trần Minh Đức và 35 hộ dân ở thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận 09-05-2022
190 1156/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 28/4/2022 của 10 công dân ở xóm Mỹ An, thon Mỹ Tân, xã Bình Chánh 09-05-2022
191 1185/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 06/5/2022 của ông Bùi Bộ, ở thôn Tân Đức, xã Bình Châu 09-05-2022
192 1157/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 20/4/2022 của ông Lý Ngọc Vinh, ở số nhà 16/3 Nguyễn Bi, thị trấn Châu Ổ 09-05-2022
193 1184/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 04/5/2022 của bà Đào Thị Lộc, ở đội 2, thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh 09-05-2022
194 1171/UBND-TCD V/v đính chính Công văn số 1120/UBND-TCD ngày 05/5/2022 09-05-2022
195 1169/UBND-NC CV V/v phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra 09-05-2022
196 145-CV/BTGHU Khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 06-05-2022
197 1124/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 21/4/2022 của bà Trương Thị Son, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châ 06-05-2022
198 151/TB-UBND Không tiếp công dân định kỳ ngày 10/5/2022 06-05-2022
199 09/BC-UBQGCĐS Báo cáo chuyên đề tuần thứ 18 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông -Tài liệu tham khảo phục vụ Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số 06-05-2022
200 1139/UBND-TCD V/v chuyển đơn của công dân ở xã Bình Nguyên 06-05-2022
201 1119/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo kết quả giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Loan, thôn Châu Tử, xã Bình Nguyê 05-05-2022
202 1120/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 21/4/2022 của ông Phạm Văn Trí, ở thôn Tân Phước, xã Bình Min 05-05-2022
203 1121/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo kết quả giải quyết đơn của ông Bùi Ngọc Biên, thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh (lần 4) 05-05-2022
204 144-CV/BTGHU Định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 5 năm 2022 04-05-2022
205 149/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện và họp trực báo công tác tuần 17/2022 04-05-2022
206 2009/UBND-KGVX Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng(Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII -năm 2022 29-04-2022
207 143/TB-UBND Lịch trực Lễ Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn 29-04-2022
208 1104/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Phạm Thông, ở xóm An Phước, thôn 1, xã Bình Hòa 29-04-2022
209 1089/UBND-CNTT V/v triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia 29-04-2022
210 1088/UBND-CNTT CV V/v phối hợp, hỗ trợ thúc đẩy việc cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam 29-04-2022

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2066

total-visitor: 3941689

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi