Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
151 1362/UBND-VX V/v thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá;Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 24-05-2022
152 07-NQ/TU Về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 –2025 20-05-2022
153 08-NQ-TU Về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 –2025, định hướng đến năm 2030 20-05-2022
154 09-NQ/TU Về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 20-05-2022
155 11/BC-UBQGCĐS Báo cáo chuyên đề tuần 20/2022 20-05-2022
156 12/HD-VHTT Tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 và công tác phòng, chống đuối nước trẻ em 20-05-2022
157 134/VHTT Về việc hướng dẫn nội dung, chủ đề tuyên truyền trong tháng 6 năm 2022 19-05-2022
158 19-CT/TU Về sự tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 18-05-2022
159 1298/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 04/5/2022 của ông Huỳnh Tiện, ở đội 12, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 18-05-2022
160 1300/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Nguyễn Tạo, ở thôn 1, xã Long Hiệp, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi 18-05-2022
161 1301/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 03/5/2022 của ông Lê Quang Sơn, ở thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận 18-05-2022
162 1291/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 28/4/2022 của bà Đặng Thị Thưa và các con của bà, ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải 18-05-2022
163 1292/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 09/5/2022 của ông Nguyễn Cẩn, đội 6, thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận 18-05-2022
164 1290/UBND-VX V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Phạm Thông, ở xóm An Phước, thôn 1, xã Bình Hòa 18-05-2022
165 1288/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 03/5/2022 của ông Nguyễn Chương, bà Đặng Thị Kề, ở Vức 1, thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông 18-05-2022
166 168/TB-UBND Không tiếp công dân định kỳ ngày 20/5/2022 17-05-2022
167 1272/UBND-TH V/v chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ được giao 17-05-2022
168 1274/UBND-TCD V/v chuyển đơn của một số hộ dân ở thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 17-05-2022
169 81/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngã1 16-05-2022
170 164/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch,Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 11/5/2022 16-05-2022
171 1255/UBND-TTHC CV V/v khẩn trương giải quyết phản ánh liên quan TTHC của ông Ngô Văn Thông, ở thôn An Cường, xã Bình Hải 16-05-2022
172 10/BC-UBQSCDS Báo cáo chuyên đề tuần 19/2022 13-05-2022
173 1233/UBND-NC V/v đôn đốc giải quyết nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Phấn, bà Huỳnh Thị Nhung, ở xã Bình Chánh 13-05-2022
174 1228/UBND-VX V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU ngày 30/3/2001 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII 13-05-2022
175 1237/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Đặng Xuân Hạnh, ở đội 4, thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp 13-05-2022
176 1236/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 28/4/2022 của ông Trần Xuân Trinh, ở thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận 13-05-2022
177 1239/UBND-TH V/v đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 13-05-2022
178 1216/UBND-BPMC V/v thực hiện trả kết quả giải quyết một số TTHC thuộc lĩnh vực đất đai vào ngày thứ 7 tại Bộ phận Một cửa huyện 12-05-2022
179 79/KH-UBND Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12-05-2022
180 1225/UBND-TCD V/v hướng dẫn đơn cho ông Võ Văn Khanh, ở xóm 2, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 12-05-2022
Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 1

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 3316

total-visitor: 3838639

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi