Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
121 1504/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 19/5/2022 của ông Lê Quang Trung, ở thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận 03-06-2022
122 1511/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 27/5/2022 của ông Phạm Phúc, ở tổ III, xóm Chí Trung, thôn Phú Lễ II, xã Bình Trung 03-06-2022
123 1505/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 25/5/2022 của ông Nguyễn Vinh, ở xóm 1, thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên 03-06-2022
124 1510/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Mai Thị Lũy, ở TDP An Châu, thị trấn Châu Ổ 03-06-2022
125 1509/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 24/5/2022 của bà Tạ Thị Mai, ở xóm Châu Hòa, thôn Phước An, xã Bình Khương 03-06-2022
126 1504/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 19/5/2022 của ông Lê Quang Trung, ở thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận 03-06-2022
127 1500/UBND-TCD V/v hướng dẫn đơn cho bà Đỗ Thị Diệu, ở thôn Mỹ Long Tây, xã Bình Minh 03-06-2022
128 13/BC-UBQGCĐS Báo cáo Chuyên đề chuyển đổi số Tuần 22 năm 2022 03-06-2022
129 79/KH-UBND KH Tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện Bình Sơn 02-06-2022
130 246/BC-UBND BC kết quả thực hiện sau giám sát của HĐND huyện 02-06-2022
131 187/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 30/5/2022 01-06-2022
132 1461/UBND-TCD V/v phê bình, đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện 01-06-2022
133 1453/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 20/5/2022 của ông Lê Thanh Hường, ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh 31-05-2022
134 1452/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 18/5/2022 của ông Lê Tỷ và bà Lâ Thị Phượng, ở xóm Vức Bầu, thôn Tân Hy 2, xã Bình Đông 31-05-2022
135 1454/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 12/5/2022 của ông Lương Minh Thanh, ở tổ dân phố Giao Thủy, thị trấn Châu Ổ 31-05-2022
136 701/QĐ-UBND QĐ Về việc kiện toàn Ban Biên tập và Tổ thư ký - Kỹ thuật Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn 30-05-2022
137 1436/UBND-VX CV V/v triển khai tổ chức tổng kết, đánh giá 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ 30-05-2022
138 1440/UBND-ĐNMN CV V/v chỉ đạo tổ chức tiếp nhận phi dự án Quỹ Hòa bình Hàn - Việt hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên xã Bình Hòa 30-05-2022
139 179/TB-UBND Kết luận tại buổi tiếp công dân đột xuất đối với bà Võ Thị Nại, ở thôn Châu Thuận Tây, xã Bình Châu (từ ngày 19/5/2022) 26-05-2022
140 75/KH-UBND Tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2022 25-05-2022
141 1397/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Hồ Duy Hưng, ở xóm Tân Lập, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh 25-05-2022
142 1383/UBND-TCD V/v chuẩn bị nội dung phục vụ chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày 10/6/2022 (trường hợp ông Nguyễn Văn Hải và bà Võ Thị Nại) 25-05-2022
143 1385/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 12/5/2022 của ông Ngô Văn Chiến, ở tổ 6, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi 25-05-2022
144 1382/UBND-NV V/v chuẩn bị nội dung phục vụ chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày 10/6/2022 (trường hợp ông Thái Quốc Châu) 25-05-2022
145 175/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch,Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 20/5/2022 24-05-2022
146 1341/UBND-TNMT V/v trả lời đơn yêu cầu của ông Trần Thanh Ba, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn 24-05-2022
147 1370/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Lê Thanh Hải, TDP Giao Thủy, thị trấn Châu Ổ 24-05-2022
148 1371/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo kết quả giải quyết đơn của ông Võ Xuân Dũng, thôn Định Tân, xã Bình Châu 24-05-2022
149 1381/UBND-TCD V/v ý kiến đối với đơn ghi ngày 15/4/2022 của bà Lê Thị Giàu, ở xóm Đông An, thôn Trung An, xã Bình Thạnh 24-05-2022
150 1380/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 11/5/2022 của ông Phạm Văn Thanh, ở thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận 24-05-2022

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2456

total-visitor: 3940213

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi