Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Chi ti?t V?n b?n
Th�ng tin N?i dung
Số/Ký hiệu 1757/UBND-TCD
Ngày ban hành 27-06-2022
Ngày có hiệu lực
Người ký Võ Đức Công
Trích yếu V/v đính chính Công văn số 1664/UBND-TCD ngày 17/6/2022
Cơ quan ban hành Tiếp Công Dân
Thể loại Công văn
Attachment
STT Attachment
1 CVUB đính chính CV 1664.pdf

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2430

total-visitor: 3940486

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi