Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Chi ti?t V?n b?n
Th�ng tin N?i dung
Số/Ký hiệu 1067/VP-TTHC
Ngày ban hành 21-06-2022
Ngày có hiệu lực
Người ký Lê Quốc Đạt
Trích yếu V/v đăng tải thông báo thay đổi địa chỉ truy cập Cổng Dịch vụ công tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Thể loại Thông báo

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2058

total-visitor: 3941467

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi