Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Chi ti?t V?n b?n
Th�ng tin N?i dung
Số/Ký hiệu 1671/UBND-CNTT
Ngày ban hành 20-06-2022
Ngày có hiệu lực
Người ký Phạm Quang Sự
Trích yếu V/v triệu tập học viên tham gia Lớp tập huấn nâng cao nhận thức về An toàn thông tin cho cán bộ công chức viên chức cấp huyện, xã
Cơ quan ban hành UBND huyện
Thể loại Công văn

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2037

total-visitor: 3941352

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi