Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Chi ti?t V?n b?n
Th�ng tin N?i dung
Số/Ký hiệu 1991/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11-01-2024
Người ký Đặng Văn Minh
Trích yếu QĐ phê duyệt Danh mục TTHC linh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Thể loại Quyết định
Attachment
STT Attachment
1 1991QĐ Quy trình nội bộ.pdf
Văn bản khác

Visitor Statistic

Currently Online: 2557

Total Visit: 8774397

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready