Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Chi ti?t V?n b?n
Th�ng tin N?i dung
Số/Ký hiệu 02/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19-12-2022
Người ký Bùi Thị Quỳnh Vân
Trích yếu Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Thể loại Nghị quyết
Văn bản khác

Visitor Statistic

Currently Online: 2456

Total Visit: 8774395

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready