Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Bình Sơn đứng thứ 5 trong toàn tỉnh

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Bình Sơn đứng thứ 5 trong toàn tỉnh

14:22 06/04/2021

Ngày 26/3/2021, Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã có thông báo về kết quả chấm điểm và xếp loại đối với BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy năm 2020. Theo đó, BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở huyện Bình Sơn đạt 81 điểm, được xếp loại khá so với tiêu chí đánh giá hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở và đứng thứ hạng 5/17 trong toàn tỉnh.

Hướng dẫn việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hướng dẫn việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

14:16 06/04/2021

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 18/3/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có hướng dẫn việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo hướng dẫn, đợt nghiên cứu nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được hoàn thành trước tháng 7/2021.

Kế hoạch khảo sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại huyện

Kế hoạch khảo sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại huyện

14:10 06/04/2021

Để phục vụ tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 10/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (viết tắt Chỉ thị số 14) và sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 246-KH/TU ngày 15/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên (viết tắt là Kế hoạch số 246), Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tiến hành khảo sát tại huyện Bình Sơn trong tháng 5/2021.

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 15, khóa XXVII

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 15, khóa XXVII

15:08 03/04/2021

Thực hiện chương trình công tác năm 2021 và quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy khóa XXVII, ngày 16/3/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức kỳ họp lần thứ 15, khóa XXVII để cho chủ trương, ý kiến về các nội dung:

Hội nghị Huyện ủy lần thứ 4, Khóa XXVII

Hội nghị Huyện ủy lần thứ 4, Khóa XXVII

15:05 03/04/2021

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, chiều ngày 03/4/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ tư.

          Chủ trì Hội nghị đồng chí Lương Kim Sơn, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Võ Văn Đồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đỗ Thiết Khiêm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXVII.

Tổ chức trực báo công tác xây dựng Đảng quý I/2021

Tổ chức trực báo công tác xây dựng Đảng quý I/2021

14:59 03/04/2021

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, ngày 31/3/2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã có buổi làm việc với lãnh đạo và cán bộ, công chức các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện. Nội dung buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng trong quý I và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2021.

Tiếp tục thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Tiếp tục thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

16:20 26/03/2021

Ngày 22/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có văn bản hướng dẫn tiếp tục thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đối tượng thực hiện việc nêu gương gồm tất cả cán bộ, đảng viên; cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu.

Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021

Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021

16:17 26/03/2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 35-KH/TU về tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, chỉ đạo triển khai Hội thi ở cấp huyện và cấp tỉnh, cụ thể như sau:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 15, khóa XXVII

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 15, khóa XXVII

13:58 17/03/2021

Thực hiện chương trình công tác năm 2021 và quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy khóa XXVII, ngày 16/3/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức kỳ họp lần thứ 15, khóa XXVII để cho chủ trương, ý kiến về các nội dung:

- Thống nhất kết nạp 05 quần chúng vào Đảng Cộng sản Việt Nam; công nhận chính thức cho 08 đảng viên; thẩm định tiêu chuẩn chính trị cho 05 đồng chí.

Bình Chánh quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX cho cán bộ, đảng viên

Bình Chánh quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX cho cán bộ, đảng viên

15:27 12/03/2021

Sáng ngày 12.3 Đảng ủy xã Bình Chánh tổ chức Hội nghị quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX cho cán bộ, đảng viên.

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2236

total-visitor: 3851954

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi