Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 20, khóa XXVII

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 20, khóa XXVII

07:43 02/06/2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy khóa XXVII, ngày 01/6/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức kỳ họp lần thứ 20, khóa XXVII để cho chủ trương, ý kiến về các nội dung:

Sinh hoạt chi bộ - nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên

Sinh hoạt chi bộ - nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên

09:54 28/05/2021

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU ngày 10/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ của các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ huyện có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện

14:46 24/05/2021

Thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghị quyết của Chính phủ, huyện Bình Sơn đã triển khai thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 đạt được một số kết quả cụ thể như:

Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên sau khi xuất ngũ

Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên sau khi xuất ngũ

14:39 24/05/2021

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn huyện, ngày 12/5/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy có văn bản yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ trong Công an nhân dân về địa phương, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

17:23 28/04/2021

Nhằm thống nhất tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng để làm trong sạch đội ngũ đảng viên, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, duy trì kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2018 của Ban Bí thư, ngày 12/4/2021, Ban Tổ chức Trung ương đã có hướng dẫn thực hiện như sau:

Đảng bộ huyện Bình Sơn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Đảng bộ huyện Bình Sơn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

17:20 28/04/2021

Tại Kết luận số 215-KL/TU ngày 25/3/2021, Đảng bộ huyện Bình Sơn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Trong năm 2020, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, cụ thể:

Kết quả kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

Kết quả kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

14:19 26/04/2021

Thực hiện quy định của trung ương, chỉ đạo của tỉnh, huyện Bình Sơn đã hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2020. Kết quả cụ thể như sau:

Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức

Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức

13:57 26/04/2021

Xây dựng Đảng về đạo đức là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng toàn diện, có ý nghĩa quyết định sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, đảm bảo cho toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ ngang tầm nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới, ngày 16/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 17, khóa XXVII

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 17, khóa XXVII

13:48 19/04/2021

Thực hiện chương trình công tác năm 2021 và quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy khóa XXVII, ngày 15/4/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức kỳ họp lần thứ 17, khóa XXVII để cho chủ trương, ý kiến về các nội dung:

Quy trình thẩm định các công trình lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị ở Trung ương và địa phương

Quy trình thẩm định các công trình lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị ở Trung ương và địa phương

15:16 13/04/2021

Nhằm thống nhất quy trình thẩm định; bảo đảm chất lượng nội dung, tính đảng, tính khoa học, tránh sai sót trước khi xuất bản, phát hành ấn phẩm, ngày 15/3/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có văn bản hướng dẫn quy trình thẩm định các công trình lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị ở Trung ương và địa phương. Theo đó, yêu cầu tất cả các công trình lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị ở Trung ương và địa phương phải được thẩm định trước khi xuất bản và phát hành.

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 1771

total-visitor: 3821301

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi