Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

10:37 25/08/2021

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 22), trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Có thể tóm tắt một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo Quy định 22 như sau:

Một số điểm mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng (*)

Một số điểm mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng (*)

10:32 25/08/2021

Ngày 30/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định số 24-QĐ/TW). Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến Quy định thi hành Điều lệ Đảng tới các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện, xin trân trọng giới thiệu bài viết "Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng" của đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Huyện Bình Sơn thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Huyện Bình Sơn thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

16:05 10/08/2021

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong giai đoạn 2015-2021, huyện Bình Sơn đã thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

Triển khai thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức và kiêm nhiệm chức danh, cụ thể là hợp nhất các cơ quan: Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND&UBND thành Văn phòng huyện; Cơ quan UBKT Huyện ủy với Thanh tra huyện thành Cơ quan Ủy ban Kiểm tra-Thanh tra huyện; Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện. Đến 30/6/2021, Huyện ủy có 05 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, 05 cơ quan thuộc khối Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị- xã hội và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Trung tâm Chính trị huyện).

Hội nghị Huyện ủy không thường kỳ

Hội nghị Huyện ủy không thường kỳ

09:41 04/08/2021

Chiều ngày 03/8/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII đã có kỳ hội nghị không thường kỳ để thông qua Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung); cho ý kiến đối với Quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (sửa đổi, bổ sung).

“Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chính Minh”

“Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chính Minh”

08:24 22/07/2021

Đó là chủ đề bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bài phát biểu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về đối nội và đối ngoại.

Thăm và tặng quà người có công với cách mạng

Thăm và tặng quà người có công với cách mạng

16:08 20/07/2021

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021), sáng ngày 20/7/2021, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Đỗ Thiết Khiêm đã về thăm và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Thương binh, Bệnh binh và gia đình liệt sĩ tại xã Bình Châu. Cùng đi trong đoàn có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Bình Châu.

Bình Sơn sau 05 năm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Bình Sơn sau 05 năm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

14:40 20/07/2021

Đảng bộ huyện Bình Sơn có 55 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, gồm 22 đảng bộ xã, thị trấn; 07 đảng bộ cơ quan và 26 chi bộ cơ quan. Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ gần 5.700 đồng chí. Sau gần 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Công bố Quyết định về công tác cán bộ

Công bố Quyết định về công tác cán bộ

07:59 13/07/2021

Chiều ngày 12/7/2021, tại Hội trường Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ; theo đó chỉ định đồng chí Võ Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025; điều động đồng chí Ung Đình Hiền, HUV, Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh nhiệm kỳ 2020-2025 đến nhận công tác tại UBND huyện để giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; điều động đồng chí Nguyễn Chí Cường, HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Phó trưởng Cơ quan UBKT-Thanh tra huyện đến nhận công tác tại Thường trực HĐND huyện để giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội huyện.

Triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19

Triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19

08:47 08/07/2021

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch và thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép", chăm lo đời sống Nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 01/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các tổ chức, chính quyền, cơ quan, đơn vị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Huyện Bình Sơn tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá, trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII

Huyện Bình Sơn tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá, trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII

14:51 10/06/2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, Huyện ủy đã ban hành 03 nghị quyết và 01 kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, xác định một số chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể là:

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2271

total-visitor: 3852604

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi