Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn công bố, điều động bổ nhiệm cán bộ

Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn công bố, điều động bổ nhiệm cán bộ

18:41 01/10/2021

Chiều ngày 1/10/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn đã tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tham dự buổi công bố có đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Sơn - Lương Kim Sơn; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Đỗ Thiết Khiêm; đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện-Phạm Quang Sự; đồng chí Nguyễn Văn Thái- Ủy viên BTV Trưởng cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện; đại diện cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, cơ quan đơn vị có cán bộ quản lý điều động luân chuyển.

Lãnh đạo huyện Bình Sơn thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có nhà bị tốc mái

Lãnh đạo huyện Bình Sơn thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có nhà bị tốc mái

17:50 24/09/2021

Sáng ngày 24/9/2021, Đoàn công tác của huyện Bình Sơn do Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Bình Sơn - Lương Kim Sơn làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do lốc xoáy tại thôn Sơn Trà, xã Bình Đông. Cùng đi với Đoàn còn có Phó chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền và lãnh đạo các cơ quan ban ngành ở huyện.

Bí thư Huyện ủy Bình Sơn kiểm tra công tác phòng, chống bão số 5 ở các xã ven biển

Bí thư Huyện ủy Bình Sơn kiểm tra công tác phòng, chống bão số 5 ở các xã ven biển

18:43 11/09/2021

Chiều ngày 11/9/2021, Tỉnh ủy viên-Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Lương Kim Sơn đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống bão số 5 ở các xã ven biển Bình Thuận và Bình Đông. Cùng đi kiểm tra có các Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Văn Dụng, Ung Đình Hiền và lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn.

Huyện ủy Bình Sơn; Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Huyện ủy Bình Sơn; Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

20:15 10/09/2021

Sáng ngày 10/9/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn đã tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 nên Huyện ủy Bình Sơn đã phân công sắp xếp hợp lý thời gian công bố điều động và bổ nhiệm cán bộ. 

Chỉ đạo về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên

Chỉ đạo về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên

17:12 08/09/2021

Trên cơ sở đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW  ngày  02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 10/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngày 30/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.
Đại đoàn kết dân tộc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đại đoàn kết dân tộc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

14:13 01/09/2021

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc (Trích bài đăng trên Tạp chí Tuyên giáo “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc”, ngày 27/3/2020)

Xuyên suốt tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đại đoàn kết dân tộc là cội nguồn sức mạnh và nguyên nhân hàng đầu cho mọi thắng lợi. Kế thừa truyền thống quý báu của dân tộc, quá trình tìm đường cứu nước đã dần hình thành nê tư tưởng Hồ Chí Minh, một hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Trong đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là nội dung cốt lõi, là vấn đề có ý nghĩa chiến lược cơ bản, nhất quán và xuyên suốt. Theo Người, đại đoàn kết là sức mạnh, là cội nguồn của mọi thành công: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công”.

Lãnh đạo Huyện ủy Bình Sơn tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành giãn cách xã hội tại các địa phương

Lãnh đạo Huyện ủy Bình Sơn tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành giãn cách xã hội tại các địa phương

14:56 31/08/2021

Chiều ngày 30/8/2021 Huyện ủy Bình Sơn đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra thực tế việc thực hiện Quyết định số 1310/QĐ-UBND thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đoàn 1 do ông Lương Kim Sơn-Tỉnh ủy viên-Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy Bình Sơn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tại xã Bình Thạnh và xã Bình Đông. Đoàn 2 do ông Đỗ Thiết Khiêm-Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Bình Sơn làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại xã xã Bình Châu, xã Bình Tân Phú, xã Bình Hòa  và  xã Bình Thanh.  

 

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn đến năm 2030

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn đến năm 2030

09:00 28/08/2021

Sáng ngày 27/8/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức kỳ họp (không thường kỳ) để cho ý kiến về quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn đến năm 2030; đồng chí Lương Kim Sơn, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

Chỉ đạo đánh giá thực hiện mô hình Văn phòng xã, thị trấn

Chỉ đạo đánh giá thực hiện mô hình Văn phòng xã, thị trấn

08:56 28/08/2021

Để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện mô hình sáp nhập văn phòng Đảng ủy với văn phòng HĐND, UBND xã, thị trấn thành văn phòng xã, thị trấn trên địa bàn huyện, Thường trực Huyện ủy vừa ban hành văn bản yêu cầu đảng ủy các xã, thị trấn báo cáo kết quả triển khai, thực hiện mô hình tại địa phương mình trong thời gian vừa qua,  trong đó nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện; đánh giá tính tích cực, hiệu quả của mô hình; đề xuất, kiến nghị nếu có. Giao Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện tổng hợp báo cáo trình Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định.

Kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ

Kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ

08:50 28/08/2021

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19, huyện Bình Sơn đã chỉ đạo các phòng ban liên quan, các xã, thị trấn triển khai thực hiện, bước đầu đạt được một số kết quả.

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2637

total-visitor: 3923370

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi