Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký tai-lieu
1 1568/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện thị trấn Châu Ổ 16-08-2022 Phạm Quang Sự
2 1567/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện xã Bình Trung 16-08-2022 Phạm Quang Sự
3 2370/UBND-TNMT V/v tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã 16-08-2022 Võ Văn Đồng
4 2345/UBND-TNMT V/v gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ UBND huyện gia 16-08-2022 Ung Đình Hiền
5 2353/UBND-VX V/v liên quan đến công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện 16-08-2022 Phạm Quang Sự
6 2361/UBND V/v báo cáo số liệu phục vụ xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi 05 năm (giai đoạn 2021-2025) 16-08-2022 Ung Đình Hiền
7 2369/UBND-CNTT V/v rà soát Danh mục DVCTT thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên Cổng Dịch vụ công - Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh 15-08-2022 Phạm Quang Sự
8 2368/UBND-TNMT V/v bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2022 15-08-2022 Ung Đình Hiền
9 1557/QĐ-UBND Quyết định Về việc phân bổ 8.076 liều vắc xin phòng COVID-19 BNT162b2 (Comirnaty) trên địa bàn huyện Bình Sơn tháng 8/2022 (đợt 72 15-08-2022 Phạm Quang Sự
10 1562/QĐ-UBND Về việc hủy kết quả trúng tuyển đối với thí sinh không đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng tại kỳ tuyển dụng giáo viên huyện Bình Sơn năm 2021 (Đoàn Thị Hợp) 15-08-2022 Võ Văn Đồng
11 1559/QĐ-UBND Về việc phân công công tác đối với công chức cấp xã (Lê Kim Hải, Bình Khương) 15-08-2022 Võ Văn Đồng
12 2347/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn của ông Võ Thiện, ở xóm 1, thôn Phú Lộc, xã Bình Trun 15-08-2022 Ngô Văn Dụng
13 2343/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 05/8/2022 của ông Bùi Tiến Dũng, ở thôn Phú Nhiêu 2, xã Bình Tân Ph 15-08-2022 Võ Văn Đồng
14 2344/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 27/7/2022 của ông Lê Tấn Thông, ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh 15-08-2022 Võ Văn Đồng
15 2348/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 02/8/2022 của bà Võ Thị Tư, ở xóm Tân An, thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 15-08-2022 Ngô Văn Dụng
16 2358/UBND-TCD V/v ý kiến đối với đơn ghi ngày 08/8/2022 của bà Nguyễn Thị Ngọc Thùy, ở TDP4, thị trấn Châu Ổ 15-08-2022 Ung Đình Hiền
17 2357/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của bà Phùng Thị Dịu, số nhà 71/03 đường Lê Hữu Trác, tổ 5, phường Trần Phú, TP Quảng Ngã 15-08-2022 Ung Đình Hiền
18 2350/UBND-TCD V/v chuyển tâm thư của ông Thái Văn Lạc, ở thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải 15-08-2022 Phạm Quang Sự
19 2363/UBND-TC V/v triển khai quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nướ 15-08-2022 Ung Đình Hiền
20 2355/UBND V/v triển khai thực hiện Công điện số 698/CĐ-TTg ngày 04/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ 15-08-2022 Ung Đình Hiền
21 2362/UBND-TC V/v triển khai thực hiện Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 15-08-2022 Phạm Quang Sự
22 2356/UBND-TH V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 15-08-2022 Võ Văn Đồng
23 1562/QĐ-UBND Về việc hủy kết quả trúng tuyển đối với thí sinh không đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng tại kỳ tuyển dụng giáo viên huyện Bình Sơn năm 2021 15-08-2022 Võ Văn Đồng
24 96/PHD-UBND V/v hướng dẫn gửi đơn - bà Đoàn Thị Phượng, thôn Bầu Chuốc, xã Bình Chánh 12-08-2022 Võ Đức Công
25 99/KL-UBND Công tác quản lý thu, chi tài chính năm 2021 tại Trường TH&THCS Bình An 12-08-2022 Võ Văn Đồng
26 98/KL-UBND Công tác quản lý thu, chi tài chính năm 2021 tại Trường Tiểu học số 2 Bình Thạnh 12-08-2022 Võ Văn Đồng
27 2333/UBND Về việc giải quyết vướng mắc mặt bằng công trình Khu Chính trị - Hành chính thị trấn Châu Ổ 12-08-2022 Võ Văn Đồng
28 1548/QĐ-UBND Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 02 - Tư vấn Khảo sát địa hình và lập đồ án quy hoạch thuộc Dự án lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phía Nam, thị trấn Châu Ổ 12-08-2022 Võ Văn Đồng
29 1547/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính - Công ty TNHH Lộc Thịnh, thôn Liên Trì, xã Bình Hiệ 12-08-2022 Võ Văn Đồng
30 1546/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính - HTX thương mại dịch vụ Hà Nội mới - chi nhánh Hưng Yên 12-08-2022 Võ Văn Đồng
31 1543/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính - HTX vận tải Nam Hương, số 08, đường Nguyễn Công Mỹ, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, TP Hải Phòng 12-08-2022 Võ Văn Đồng
32 1544/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính - HTX vận tải Nam Hương, đường Nguyễn Công Mỹ, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, TP Hải Phòng 12-08-2022 Võ Văn Đồng
33 2324/UBND V/v báo cáo tình hình nuôi trồng thủy sản trên hồ chứa thủy lợi trên địa bàn huyện Bình Sơ 12-08-2022 Ung Đình Hiền
34 2337/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 02/8/2022 của bà Bùi Thị Có, ở thôn An Thạnh, xã Bình Tân Phú 12-08-2022 Võ Đức Công
35 2334/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 03/8/2022 của ông Hồ Văn Bạn, vợ là bà Hồ Thị Nữ, ở thôn Hải Ninh, xã Bình Thạn 12-08-2022 Ung Đình Hiền
36 2335/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 03/8/2022 của ông Lê Quang Đức, ở xóm 6, thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên 12-08-2022 Võ Đức Công
37 404/BC-UBND Báo cáo Chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập 11-08-2022 Phạm Quang Sự
38 1532/QĐ-UBND Về việc phân bổ 800 liều vắc xin phòng COVID-19 BNT162b2 (Comirnaty) cho trẻ em trên địa bàn huyện Bình Sơn tháng 8/2022 (đợt 7) 11-08-2022 Phạm Quang Sự
39 2323/UBND-NTM V/v đăng ký mô hình, kinh phí thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện 11-08-2022 Ung Đình Hiền
40 2311/UBND-NNNT Về việc nghiên cứu, triển khai thực hiện Hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 10-08-2022 Ung Đình Hiền
41 2296/UBDN-NC V/v tham mưu giải quyết vụ việc ông Phạm Văn Tư, Nguyễn Thông và các trường hợp khác có liên quan 10-08-2022 Ngô Văn Dụng
42 246/TB-UBND Về việc thu hồi, hủy bỏ Thông báo 253/TB-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện (vụ khiếu nại ông Bùi Văn Thanh-Bình Hiệp 10-08-2022 Võ Văn Đồng
43 401/BC-UBND Công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Bình Sơn 6 tháng đầu năm 2022 10-08-2022 Võ Văn Đồng
44 402/BC-UBND Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm 2022 và ước giải ngân đến ngày 30/9/2022 10-08-2022 Võ Văn Đồng
45 2307/UBND V/v thực hiện các giải pháp để bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ nay đến cuối năm 202 10-08-2022 Võ Văn Đồng
46 2309/UBND V/v triển khai thực hiện Công điện số 679/CĐ-TTg ngày 31/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ 10-08-2022 Ung Đình Hiền
47 1522/QĐ-UBND Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, phân bổ chi ngân sách năm 202 10-08-2022 Võ Văn Đồng
48 1531/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bình Sơn, giai đoạn 2021 - 2025 10-08-2022 Võ Văn Đồng
49 1545/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính - Công ty CP Thương mại dầu khí OGSGROUP, thôn Phước Hòa, xã Bình Trị 10-08-2022 Võ Văn Đồng
50 2302/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Chương và bà Đặng Thị Kề, ở tại Vức 1, thôn Thượng Hòa, xã Bình Đôn 10-08-2022 Ung Đình Hiền
51 2304/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 02/8/2022 của ông Võ Hồng Minh (người được ông Võ Văn Lanh ủy quyền) 10-08-2022 Ung Đình Hiền
52 2303/UBND-NV V/v chuyển đơn ghi ngày 26/7/2022 của ông Bùi Bộ, ở thôn Tân Đức, xã Bình Châu 10-08-2022 Ung Đình Hiền
53 107/KH-UBND Kiểm tra công tác huy động quân nhân dự bị tập trung huấn luyện cán bộ năm 2022 09-08-2022 Võ Văn Đồng
54 108/KH-UBND Bảo vệ môi trường và kinh phí sự nghiệp môi trường giai đoạn 2023 - 2025 09-08-2022 Ung Đình Hiền
55 13/BC-CATTT Tình hình an toàn thông tin tháng 7/2022 và thống kê kết nối chia sẻ dữ liệu về mã độc, giám sát 09-08-2022 BTTTT
56 2297/UBND-TCD V/v thông tin, hướng dẫn cho bà Phùng Thị Dịu 09-08-2022 Võ Đức Công
57 2298/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo kết quả giải quyết đơn của bà Vũ Thị Minh Toàn, ở số nhà 208/9 đường Hùng Vương, Tổ 4, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi 09-08-2022 Võ Đức Công
58 400/BC-UBND Kết quả triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 749-TB/HU ngày 29/4/2022 của Bí thư Huyện ủy 09-08-2022 Phạm Quang Sự
59 2285/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 28/7/2022 của ông Lương Minh Thanh, ở đội 5, TDP Giao Thủy, thị trấn Châu Ổ 09-08-2022 Võ Văn Đồng
60 247/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 05/8/2022 09-08-2022 Trịnh Quang Đạt
61 2282/UBND-TNMT V/v cung cấp thông tin và phối hợp tham mưu phương án, lộ trình di dời dân theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2893/UBND-KTN ngày 15/6/2022 09-08-2022 Ngô Văn Dụng
62 2288/UBND-VX V/v tham mưu báo cáo phục vụ đoàn giám sát của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về tình hình hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ cở 09-08-2022 Phạm Quang Sự
63 2290/UBND V/v thông báo tham gia Triễn lãm Quốc tế về CNHT và Chế biến chế tạo tại Việt Nam - VIMEXPO 2022 09-08-2022 Ngô Văn Dụng
64 2293/UBND-KHCN V/v thống nhất chủ trương kiểm nghiệm rong mơ và rong nho tại xã Bình Thuận 09-08-2022 Ngô Văn Dụng
65 2289/UBND-VX V/v thực hiện các kiến nghị và báo cáo kết quả sau giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội giai đoạn 2017 - 2021 09-08-2022 Phạm Quang Sự
66 2292/UBND V/v tuyên truyền, hướng dẫn việc sử dụng thiết bị điện, máy phát điện đảm bảo an toàn 09-08-2022 Ngô Văn Dụng
67 2291/UBND-VX V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn huyện 09-08-2022 Phạm Quang Sự
68 2295/UBND-TNMT Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện 09-08-2022 Ung Đình Hiền
69 2281/UBND-XD V/v triển khai thực hiện dự án: Nghĩa trang Phố Tinh, xã Bình Phướ 09-08-2022 Võ Văn Đồng
70 2287/UBND V/v tiếp tục triển khai thực hiện quy chế quản lý kinh phí và đăng ký hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn huyệ 09-08-2022 Ngô Văn Dụng
71 1517/QĐ-UBND Về việc công khai kế hoạch vốn đầu tư công điều chỉnh năm 2022 09-08-2022 Võ Văn Đồng
72 1518/QĐ-UBND Về việc công khai điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 09-08-2022 Võ Văn Đồng
73 1520/QĐ-UBND Về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3392/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện (vụ khiếu nại Bùi Văn Thanh-Bình Hiệp 09-08-2022 Võ Văn Đồng
74 2268/UBND-NC V/v rà soát văn bản quy phạm pháp luật 09-08-2022 Ung Đình Hiền
75 2270/UBND-TH V/v thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh 09-08-2022 Võ Văn Đồng

 

Bình Sơn là địa bàn rộng, có khu kinh tế Dung Quất; đặc biệt là từ khi Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất đi vào hoạt động; một lượng lớn phương tiện giao thông theo đó cũng tăng đáng kể, nhất là các loại xe vận tải có tải trọng lớn. Tình trạng xe vận tải cơi nới thùng, vận chuyển quá tải trọng, quá khổ, chạy quá tốc độ cho phép diễn biến phức tạp; đường sá xuống cấp, tai nạn giao thông nghiêm trọng tăng cao. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, địa bàn huyện Bình Sơn đã xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 29 người, bị thương hàng chục người khác, thiệt hại tài sản trị giá hàng chục triệu đồng.

Thướng tá Mai Văn Thành Phó Trưởng Công an huyện phát biểu tại hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Nhằm góp phần bảo đảm hoạt động kinh doanh vận tải ổn định, đúng pháp luật; giảm thiểu tai nạn giao thông; Công an huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, một số qui tắc tham gia giao thông an toàn; đồng thời, mời các doanh nghiệp ký cam kết thực hiện các nội dung như: Không tự ý cơi nới thùng xe, không giao phương tiện cho người điều khiển vi phạm các qui định pháp luật. Không đưa phương tiện không đảm bảo qui chuẩn kỹ thuật vào tham gia giao thông. Chủ doanh nghiệp phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho người làm công, người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm túc các qui định pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông mọi lúc, mọi nơi…

Đại diện doanh nghiệp tham gia phát biểu tại hội nghị

16/08/2022

 

Năm 2021, trên địa bàn huyện Bình Sơn đã chịu ảnh hưởng trực tiếp của 05 đợt thiên tai làm 06 người bị thương; hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, nhiều công trình, cây trồng bị hư hại với tổng thiệt hại trên 180 tỷ đồng.  Huyện Bình Sơn đã phân bổ  hơn 5 tỷ đồng hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn khắc phục thiệt hại do thiên tai năm 2021 gây ra; nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh và các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài huyện hỗ trợ  gần 4 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai.

( Đồng chí Vũ Thế Sơn-Phó Trưởng phòng NN&PTNT thông tin về công tác phòng chống thiên tai năm 2021)

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, trong năm 2022 có khoảng 10 -12 bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có 02 -04 cơn có khả năng ảnh hưởng gián tiếp hoặc trực tiếp đến Quảng Ngãi; có khoảng 04 -06 đợt lũ, tập trung chủ yếu vào tháng 10 và 11 và có thể lấn sang đầu tháng 12. Để chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay;  huyện Bình Sơn đã và đang triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó kịp thời đối với các tình huống, giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

( Quang cảnh Hội nghị)

Tại Hội nghị, huyện chỉ đạo các địa phương củng cố, tăng cường mạng lưới thông tin liên lạc đảm bảo hoạt động thông suốt trong mọi tình huống; thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban 24/24h trong mùa mưa bão. Tổ chức kiểm tra công trình thủy lợi, kịp thời phát hiện các sự cố hư hỏng để có biện pháp xử lý; có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hồ đập và nhân dân sống ở vùng hạ lưu các hồ chứa nước. Tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân biết, chủ động dự trữ lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết sử dụng ít nhất là 10 ngày khi thiên tai xảy ra.  Kiểm tra các khu dân cư nằm trong vùng sạt lở, vùng thường bị ngập sâu để xây dựng phương án cụ thể trong việc tổ chức di dời, bảo vệ người dân đến nơi an toàn,  có biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền trong mùa mưa bão. Phó chủ tịch UBND huyện Ung Đình Hiền cũng nhận mạnh nếu có bão lũ các đơn vị địa phương phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin đến người dân kịp thời để có biện pháp ứng phó hiệu quả. Chủ động thông tin liên lạc thông suốt; đảm bảo theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa bão gây ra trong năm 2022. Đồng thời, khẩn trương khôi phục sau bão lũ, sớm ổn định sản xuất và đời sống của Nhân dân.

(Đồng chí Ung Đình Hiền- Phó Chủ tịch UBND huyện trao khen thưởng cho các đơn vị)

( Các tập thể được khen thưởng)

( Các cá nhân được khen thưởng)

Cũng tại hội nghị, UBND huyện Bình Sơn đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 9 cá nhân làm tốt công tác PCTT&TKCN năm 2021.

16/08/2022

Ngư dân ở đây hành nghề lưới cước đánh bắt cá thửng quanh năm. Song mùa chính của cá thửng là từ tháng 4 đến tháng 8 âm lịch. Vào những tháng này cá thửng có rất nhiều, chúng thường đi theo từng đàn nên nên việc đánh bắt khá thuận lợi, có hôm mỗi ngư dân đánh được 15 đến 20 kg cá thửng. Giá bán cũng bình dân, chừng khoảng 50.000 đến 60.000 đồng/1 kg  cá thửng; vì vậy chỉ cần mua 20.000 đến 25.000 đồng cá thửng là có thể nấu một nồi canh ngon lành cho cả gia đình cùng thưởng thức.

Để có món cá thửng canh tấm ngon, giải nhiệt mùa hè thì nên chọn những con cá cỡ vừa không lớn, mà cũng đừng nhỏ, tầm bằng cổ tay trẻ con và cá phải tươi. Vì vậy nên chọn những con cá thân mình còn cứng, những con cá mềm sẽ không được tươi.  Chọn được những con cá tươi ngon rồi, ta dùng dao đánh vảy, cắt bỏ đầu, làm sạch bụng, cắt cá thành từng khúc rồi rửa sạch để ráo nước. Lấy 1 hoặc 2 nắm gạo tấm (tùy theo sở thích ăn canh loãng hay đặc) cho vào nồi, đổ nước vào đun cho gạo tấm nhuyễn.  Sau đó thì bỏ cá vào thêm vài hạt tiêu giã dập khoặc vài lát ớt để khử mùi tanh của cá. Khi nấu canh tấm cá thửng điều quan trọng là không thể thiếu lá gai sống, có nơi gọi là cây rau chua. Cây rất dễ trồng, cho lá quanh năm, thân có nhiều gai nhỏ nên người dân vùng biển hay gọi cây gai sống. Cùng 1 loại nhưng lá gai sống có hai hình dạng khác nhau, lá hình chân chim và lá hình tam giác.  

Khi bỏ cá vào đun thêm vài phút cho cá chín,  thêm ít muối, bột ngọt cho vừa ăn rồi hái lá rau sống rửa sạch, cùng với hành ngò bỏ vào rồi nhấc xuống khỏi bếp thế là đã có món canh cá thửng nấu tấm đậm đà hương vị vùng biển.  Cá thửng nấu canh vớt ra đĩa và chỉ cần chấm với nước mắm nhĩ cắt vài lát ớt thêm vị cay cay cũng đủ ngon tuyệt hảo.

Nồi canh tấm cá thửng cộng với lá gai sống sẽ có vị ngọt của cá lẫn vị chua chua của lá gai sống, vị bùi bùi của tấm cùng mùi thơm của tiêu, hành ngò tạo nên một hương vị riêng, đặc trưng của vùng biển khiến ai ăn một lần cũng sẽ nhớ mãi./.

16/08/2022

 

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình, tham quan về nguồn của Cháu ngoan Bác Hồ xã Bình Đông năm học 2021-2022. Tại  buổi giao lưu, các cháu ngoan Bác Hồ được xem phim tư liệu về biển đảo, được tham quan các tàu hiện đại đang thực thi nhiệm vụ trên biển để tìm hiểu rõ hơn quá trình vận hành, bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như những công việc của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam.

( Lãnh đạo xã Bình Đông phát biểu tại buổi giao lưu)

Qua đó, giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh thiếu nhi đối với chủ quyền biển, đảo, tình yêu quê hương, đất nước, sự đoàn kết - đồng lòng bảo vệ chủ quyền trên biển, giúp các cháu ngoan bác Hồ có ý thức học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi,  công dân tốt, có ích cho xã hội.

( Cán bộ Hải đoàn chia sẻ công việc với đoàn viên thanh niên)

Trước đó, đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ xã Bình Đông đến  dâng hương, báo công dâng Bác và tham quan tại  Khu bảo tàng Hồ Chí Minh- Quân khu 5 Đà Nẵng. Được biết, đợt tham quan lần này có 30  thiếu nhi Bình Đông là  là cháu ngoan bác Hồ được tuyên dương  trong năm học 2021-2022. Trong đó, có 5 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi tỉnh, 5 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi huyện, 20 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường và tất cả các cháu hoàn thành xuất sắc các hoạt động công tác đội../.

16/08/2022

Hơn 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, xã, đại diện Lãnh đạo các Đồn Biên Phòng đóng trên địa bàn, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện, các xã trên địa bàn huyện đã tham gia hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu  được  nghe phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020;  Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, ngày 11/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 gồm 6 chương, 36 Điều là văn bản pháp lý cao nhất, đã thể chế đẩy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ Quốc; về nhiệm vụ Quốc phòng, an ninh, quản lý và bảo vệ biên giới Quốc gia, khu vực biên giới.

Ngày 6/12/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 106/2021/NĐ-CP của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam gồm 4 chương 29 Điều tạo cơ sở pháp lý để xác định rõ hệ thống tổ chức của Bộ đội biên phòng; trách nhiệm của các Bộ ngành Trung ương và địa phương trong thực thi nhiệm vụ biên phòng đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Đại biểu tham gia

Quang cảnh hội nghị

  Thông qua  Hội nghị nhằm giúp cán bộ ở huyện Bình Sơn  nâng cao nhận thức về Luật Biên phòng Việt Nam, pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước, địa phương và Qua đó, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia, hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp với các ngành, các cấp xây dựng lực lượng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

15/08/2022

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2598

total-visitor: 3905885

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi