Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
1 166/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn huyện 12-07-2024
2 488/BC-UBND Báo cáo Sơ kết đợt thi đua cao điểm thứ 1 về xây dựng huyện nông thôn mới, đô thị loại IV và phát triển huyện Bình Sơn thành thị xã;phương hướng, nhiệm vụ cho đợt thi đua cao điểm thứ 2 11-07-2024
3 2216/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết nội dung đơn của bà Vương Thị Bích Viên, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận (lần 1) 11-07-2024
4 165/KH-TCTĐA06 KẾ HOẠCH Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện năm 2024 11-07-2024
5 485/BC-UBND Báo cáo Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024 11-07-2024
6 158/TTr-UBND TỜ TRÌNH Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024 11-07-2024
7 11 Dự thảo Nghị quyết KTXH 6 thsndg (kèm theo Tờ trình) 11-07-2024
8 2218/UBND-TCD V/v thông tin, hướng dẫn đơn cho bà Đỗ Thị Lăng, ở xã Bình Châu 11-07-2024
9 486/BC-UBND BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 11-07-2024
10 2222/UBND V/v tiếp tục triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 11-07-2024
11 2215/UBND-TCD V/v thông tin, hướng dẫn đơn cho ông Nguyễn Hạnh, bà Nguyễn Thị Tâm, ở xã Bình Châu 11-07-2024
12 2225/UBND-TNMT V/v chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo số 325/TB-UBND ngày 02/7/2024 của UBND tỉnh liên quan đến một số dự án do BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi làm chủ đầu tư và một số kiến nghị liên quan đến dự án Khu liên hợp sản xuất gang Thép Hoà Phát Dung Quất 2 11-07-2024
13 2231/UBND-NNNT Ban Thường vụ Huyện ủy không thường kỳ và thực hiện quy trình công tác cán bộ; 11-07-2024
14 2220/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Vương Thị Mận, ở thôn Tân Phước, xã Bình Minh 11-07-2024
15 164/KH-UBND Kế hoạch Kiểm tra công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2024 11-07-2024
16 2219/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Đỗ Văn Sáu, ở thôn Diên Lộc, xã Bình Tân Phú (lần 1) 11-07-2024
17 2217/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Đỗ Thị Quá, ở thị trấn Châu Ổ 11-07-2024
18 2227/UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ 11-07-2024
19 2209/UBND-TNMT V/v có ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị giao khu vực biển phục vụ bến cảng chuyên dùng của Công ty Cổ phần thép Hoà Phát Dung Quất 10-07-2024
20 1474/QĐ-UBND Quyết định Về việc công nhận sáng kiến ngành giáo dục và đào tạo có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn huyện, năm học 2023-2024 10-07-2024
21 1477/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Hội thi tuyên truyền chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính huyện Bình Sơn năm 2024 10-07-2024
22 2212/UBND-TCD V/v chỉ đạo xử lý đơn của ông Bùi Đức Toàn, ở thôn An Lộc, xã Bình Trị 10-07-2024
23 2200/UBND-VX Về việc chỉ đạo hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7" 10-07-2024
24 162/KH-UBND Thực hiện Đề án phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030 trên địa bàn huyện 10-07-2024
25 2202/UBND-NNNT V/v triển khai Kế hoạch diệt chuột để bảo vệ sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2024 - 2025 và vụ Hè Thu năm 2025. 10-07-2024
26 2195/UBND-TCD V/v chỉ đạo giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Lý, ở thôn An Lộc Bắc, xã Bình Trị 10-07-2024
27 1482/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 226-KH/HU ngày 05/7/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy 10-07-2024
28 161/KH-UBND Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn huyện 10-07-2024
29 2189/UBND V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu hồi tạm ứng vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN trên địa bàn huyện 10-07-2024
30 2197/UBND-NNTN v tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện 10-07-2024

Visitor Statistic

Currently Online: 2256

Total Visit: 8769526

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready