Văn bản >> Văn bản HĐND huyện
Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1 66/HĐND 18/4/2019 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
2 63/HĐND 16/4/2019 V/v thống nhất chủ trương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bình Sơn theo Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 11/3/2019 của UBND huyện
3 62/HĐND 16/4/2019 V/v cho ý kiến liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
4 61/TB-HĐND 16/4/2019 Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2019 của đại biểu HĐND các cấp tại huyện Bình Sơn
5 59/HĐND 12/4/2019 V/v thống nhất chủ trương điều chỉnh nội dung kinh phí và điều chuyển kinh phí cho các cơ quan, đơn vị tại Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 05/4/2019 của UBND huyện
6 58/HĐND 4/4/2019 V/v thống nhất chủ trương giải quyết kinh phí theo nội dung tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 29/3/2019 của UBND huyện
7 57/HĐND 4/4/2019 V/v thông tin thành phần tham dự Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 6
8 56/BC-HĐND 1/4/2019 Kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND huyện Bình Sơn quý I năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019
9 52/TB-HĐND-ĐGS 25/3/2019 V/v điều chỉnh kế hoạch giám sát (giám sát trực tiếp)
10 53/KH-HĐND-ĐGS 25/3/2019 Giám sát tình hình thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Bình Sơn trong năm 2016, 2017 và 2018
11 47/TB-HĐND-ĐGS 21/3/2019 Về Lịch giám sát trực tiếp công tác xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn huyện trong năm 2016, 2017 và 2018
12 48/HĐND 21/3/2019 V/v phê bình và đề nghị chấn chỉnh việc cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động giám sát của HĐND huyện
13 49/HĐND 21/3/2019 V/v chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị trực báo quý I/2019
14 51/HĐND 21/3/2019 Thống nhất chủ trương tạm ứng ngân sách theo nội dung Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 21/3/2019 của UBND huyện
15 50/QĐ-HĐND 21/3/2019 Thành lập đoàn giám sát để giám sát tình hình thực hiện công tác hòa giải ở cơ cở trên địa bàn huyện Bình Sơn trong năm 2016, 2017 và 2018
16 03/NQ-HĐND 19/3/2019 Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ủy viên ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Quang Sự, Đặng Thanh Thuận, bà Lê Thị Nhàn
17 02/NQ-HĐND 19/3/2019 Miễn nhiệm ủy viên ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn nhiệm kỳ 2016-2021
18 43/TTr-HĐND 12/3/2019 V/v xin chủ trương tổ chức Kỳ họp bất thường, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
19 42/HĐND 8/3/2019 V/v thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019
20 39/HĐND 1/3/2019 V/v thống nhất chủ trương tạm ứng ngân sách và hỗ trợ kinh phí theo nội dung tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 28/02/2019 của UBND huyện
21 37/QĐ-HĐND 27/2/2019 Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bình Minh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 - Bà Lê Thị Hồng Gấm
22 35/QĐ-HĐND 21/2/2019 Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên trong Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
23 01/NQ-HĐND 20/2/2019 V/v điều chuyển thành viên và chỉ định Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện số 04 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
24 33/KH-KTXH-ĐGS 14/2/2019 Giám sát tình hình thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện
25 29/QĐ-HĐND 31/1/2019 V/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bình Chương khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021
26 28/HĐND 31/1/2019 V/v thống nhất nhân sự bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND xã Bình Thanh Đông, nhiệm kỳ 2016-2021
27 27/HĐND 30/1/2019 V/v thống nhất chủ trương giải quyết kinh phí theo nội dung tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 29/01/2019 của UBND huyện
28 26/QĐ-HĐND 28/1/2019 Thành lập Đoàn giám sát của Ban kinh tế xã hội HĐND huyện để giám sát tình hình thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện
29 24/KH-HĐND-KTXH 24/1/2019 Kế hoạch công tác của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện năm 2019
30 23/HĐND 23/1/2019 Thống nhất nhân sự bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND xã Bình Chương nhiệm kỳ 2016-2021
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi