Văn bản >> Văn bản HĐND huyện
Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Văn bản Tải về
1 171/HĐND V/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ hợp thứ 8 HĐND huyện khóa XI
2 172/BC-HĐND Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/05/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm 2018
3 173/HĐND V/v chuẩn bị nội dung phục vụ tiếp xúc của tri của đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
4 166/HĐND V/v đề xuất nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
5 168/HĐND V/v thống nhất chủ trương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đối với Dự án Khu dân cư Phố chợ Cù Lao, xã Bình Chánh và Dự án khu dân cư thị trấn Châu ổ
6 167/HĐND V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
7 160/TB-HĐND Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tại Phiên chất vấn và giải trình giữa hai kỳ họp năm 2018
8 159/KH-HĐND Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu tại kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
9 158/BC-HĐND Tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn từ đầu năm 2018 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
10 02/NQ-HĐND Điều chỉnh thành viên tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
11 01/NQ-HĐND Phê chuẩn bổ sung ủy viên Ban kinh tế xã hội của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Bà Hoàng Thị ái Loan
12 154/TTr-HĐND V/v đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐND huyện Bình Sơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
13 153/TTr-HĐND V/v đề nghị phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ chủ tịch UBND huyện Bình Sơn nhiệm kỳ 2016-2021
14 10/NQ-HĐND Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
15 11/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn nhiệm kỳ 2016-2021
16 155/HĐND V/v thống nhất điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình Trường Tiểu học Bình An và trường THCS Nguyễn Tự Tân
17 144/TB-HĐND Về phiên chất vấn và giải trình giữa hai kỳ họp của thường trực HĐND huyện
18 147/HĐND V/v thống nhất điều chỉnh nội dung hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã theo tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 10/10/2018 của UBND huyện
19 151/HĐND V/v thống nhất chủ trương phân bổ kinh phí dự phòng chi sự nghiệp Môi trường năm 2018 theo Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện
20 145/TB-HĐND Về nội dung kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
21 140/BC-HĐND Tình hình hoạt động của thường trực , các Ban HĐND huyện 9 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
22 141/KH-HĐND-ĐGS Giám sát công tác quản lý, sử dụng diện tích đất ngoài quy hoạch dự án sau khi thu hồi, bồi thường thực hiện các dự án trên đia bàn huyện
23 131/TB-HĐND TB kèm theo Công văn 2349 (V/v cử lãnh đạo tham dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ cuối năm 2018 của Đại biểu HĐND huyện Bình Sơn)
24 139/QĐ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát của thường trực HĐND huyện để giám sát công tác quản lý, sử dụng diện tích đất ngoài quy hoạch dự án sau khi thu hồi, bồi thường thực hiện các dự án trên địa bàn huyện
25 130/TB-HĐND V/v phiên chất vấn và giải trình giữa hai kỳ họp của thường trực HĐND huyện
26 131/TB-HĐND Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ cuối năm 2018 của đại biểu HĐND huyện Bình Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
27 132/HĐND V/v thống nhất chủ trương giải quyết kinh phí theo Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 19/9/2018 của UBND huyện
28 133/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát để giám sát công tác xét xử của Tòa án nhân dân; công tác thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018
29 134/KH-ĐGS Giám sát công tác xét xử của Tòa án nhân dân; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018
30 118/HĐND V/v thống nhất chủ trương hỗ trợ trợ kinh phí theo Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 27/8/2018 của UBND huyện
  1    2    3    4    5    6    7    8    
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi