Văn bản >> Văn bản UBND tỉnh
Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1 04/2019/NQ-HĐND 10/4/2019 Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2 02/2019/NQ-HĐND 10/4/2019 Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3 58/KH-UBND 5/4/2019 V/v Thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
4 375/QĐ-UBND 22/3/2019 V/v: công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh QN
5 41/BC-UBND 14/3/2019 V/v Sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020
6 1117/UBND-KGVX 13/3/2019 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
7 300/QĐ-UBND 12/3/2019 V/v công bố kết quả hệ thống hoá văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hoá 2014-2018
8 03/2019/QĐ-UBND 21/2/2019 V/v: Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
9 36/2009/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
10 3862/UBND-NC V/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp tết Nguyên đán Tân Mão 2011
11 218/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 Ban hành Chương trình hành động của tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Kết luật của Bộ Chính Trị về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết Trung Ưng 2 (khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2010
12 228/QĐ-UBND Ngày 22/12/2010 Ban hàng Chương trình hành động của tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị
13 22/CT-UBND ngày 28/12/2010 Về việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bình ổn giá cả, thị trường và tập trung tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Mão - năm 2011
14 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 23/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam giai đoạn 2010-2015
15 35/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
16 50/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn nhiệm kỳ 2011-2016
17 13/CT-UBND ngày 04/4/2011 Về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo vệ san hô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
18 64/CB-UBBC ngày 22/4/2011 Công bố của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016 tại 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh
19 64/QĐ-UBND ngày 26/4/2012 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi.
20 280/QĐ-UBND ngày 05/2/2012 Ban hành Quy định xét tuyển dụng giáo viên mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên của tỉnh Quảng Ngãi năm học 2012 - 2013
21 49/2012/QĐ-UBND ngaày 27/12/2012 Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2013
22 56/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (20133-2015) huyện Bình Sơn
23 63/QĐ-UBND Quyết Định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của Huyện Bình Sơn
24 383/QĐ-UBND Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
25 382/QĐ-UBND Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
26 12/SKHĐT-VX V/v phân khai nguồn vốn năm 2016 đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2015
27 04/CT-UBND V/v đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội
28 132/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bình Sơn
29 111/TB-UBND Kết luận của đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Bình sơn về tình hình phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện
30 03/QĐ-PCTTTKCN Quyết định ban hành phương án Ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2016
  1    2    
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi