Văn bản >> Văn bản UBND tỉnh
Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1 77/BC-SNV 12/6/2019 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến của tỉnh Quảng Ngãi
2 435/QĐ-UBND 11/6/2019 Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025” của tỉnh Quảng Ngãi
3 436/QĐ-UBND 11/6/2019 Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
4 124/TB-UBND 6/6/2019 V/v Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
5 87/KH-UBND 4/6/2019 Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi năm 2019
6 2655/UBND-TH 28/5/2019 V/v phổ biến, tuyên truyền Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp
7 2613/UBND-KT 27/5/2019 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 3
8 91/BC-UBND 24/5/2019 Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi
9 2449/UBND-CNXD 17/5/2019 V/v giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất
10 686/QĐ-UBND 17/5/2019 V/v: ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
11 2252/UBND-TH 9/5/2019 V/v chấn chỉnh trong việc tham mưu UBND tỉnh đối với các vấn đề Trung ương quy định còn chồng chéo
12 01-QC/BTCCT 24/4/2019 V/v: cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 1930-2020
13 04/2019/NQ-HĐND 10/4/2019 Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
14 02/2019/NQ-HĐND 10/4/2019 Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
15 04/2019/NQ-HĐND 10/4/2019 Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
16 58/KH-UBND 5/4/2019 V/v Thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
17 375/QĐ-UBND 22/3/2019 V/v: công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh QN
18 41/BC-UBND 14/3/2019 V/v Sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020
19 1117/UBND-KGVX 13/3/2019 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
20 300/QĐ-UBND 12/3/2019 V/v công bố kết quả hệ thống hoá văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hoá 2014-2018
21 03/2019/QĐ-UBND 21/2/2019 V/v: Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
22 36/2009/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
23 3862/UBND-NC V/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp tết Nguyên đán Tân Mão 2011
24 218/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 Ban hành Chương trình hành động của tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Kết luật của Bộ Chính Trị về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết Trung Ưng 2 (khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2010
25 228/QĐ-UBND Ngày 22/12/2010 Ban hàng Chương trình hành động của tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị
26 22/CT-UBND ngày 28/12/2010 Về việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bình ổn giá cả, thị trường và tập trung tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Mão - năm 2011
27 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 23/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam giai đoạn 2010-2015
28 35/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
29 50/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn nhiệm kỳ 2011-2016
30 13/CT-UBND ngày 04/4/2011 Về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo vệ san hô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
  1    2    
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi