Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Trưng cầu ý kiến:

Lấy ý kiến của cán bộ và Nhân dân về Biểu trưng (Logo) huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Bình Sơn xin ý kiến của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn toàn huyện, nhằm lựa chọn được tác phẩm xuất sắc để làm biểu trưng (Logo) huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Căn cứ Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 21/7/2023 của UBND huyện Bình Sơn về Thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Bình Sơn; ban hành kèm theo Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Bình Sơn;

- Căn cứ Quyết định số 715/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Bình Sơn, triển khai nội dung liên quan công tác chấm thi và tổ chức chấm thi

- Căn cứ kết quả đánh giá, lựa cho biểu trưng (Logo) của Ban giám khảo Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Bình Sơn ngày 27/3/2024;

- Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Bình Sơn xin ý kiến đóng góp của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn toàn huyện cho 05 tác phẩm sau:

Biểu trưng (Logo): Mẫu 01

 

Biểu trưng (Logo): Mẫu 02

 

Biểu trưng (Logo): Mẫu 03

 

Biểu trưng (Logo): Mẫu 04

 

Biểu trưng (Logo): Mẫu 05


Phương án bình chọn:

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3072

Tổng số lượt xem: 8769207

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready