Văn bản >> Văn bản HĐND huyện
Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Văn bản Tải về
1 134/HĐND-TH V/v phối hợp đánh giá kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XII
2 130/TB-HĐND Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại cuộc họp kiểm tra, rà soát Nghị quyết HĐND các xã, thị trấn ban hành tại kỳ họp giữa năm 2017 và hướng dẫn ban hành nghị quyết
3 131/HĐND V/v yêu cầu bổ sung nội dung báo cáo giám sát
4 132/HĐND-TH về việc mời tham dự buổi giám sát của Thường trực hĐND huyện về xây dựng cơ bản
5 122/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện để giám sát kết quả thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện
6 124/HĐND-TH V/v thống nhất giải quyết kinh phí để thay thế thiết bị của máy chủ truyền dữ liệu qua hệ thống Tabmis
7 123/TB-HĐND V/v thống nhất hoãn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 của đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Bình Đông
8 120/HĐND-ĐGS V/v cung cấp thông tin phục vụ công tác giám sát
9 119/TB-HĐND Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 của Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021
10 113/HĐND V/v yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ công tác giám sát
11 11/2017/NQ-HĐND Thông qua đề án Xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học trên địa bàn huyện Bình Sơn giai đoạn 2016-2020
12 2189/UBND V/v xin phép vắng mặt và ủy quyền tham dự buổi làm việc theo GM số 359/GM-UBND
13 112/HĐND-TH V/v thống nhất điều chỉnh, bổ sung nội dung kinh phí chống hạn phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp vụ Hè thu năm 2017
14 108/KH-HĐND Giám sát tình hình thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (nhà và đất) do huyện quản lý trên địa bàn huyện Bình Sơn
15 101/BC-HĐND Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND cấp huyện (Từ ngày 01/7/2014 đến ngày 30/6/2017)
16 13/NQ-HĐND Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4; Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
17 12/NQ-HĐND Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI
18 10/2017/NQ-HĐND Thống nhất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của huyện Bình Sơn
19 09/NQ-HĐND Điều chỉnh dự toán thu, phân bổ chi ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017
20 08/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện Bình Sơn năm 2016
21 07/2017/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2017
22 06/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ủy viên ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
23 05/NQ-HĐND Miễn nhiệm ủy viên ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn nhiệm kỳ 2016-2021
24 04/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Phó trưởng ban chuyên trách Ban pháp chế HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021
25 03/NQ-HĐND Miễn nhiệm chức danh Phó trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND huyện Bình Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
26 02/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Trưởng ban chuyên trách Ban kinh tế xã hội HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021
27 01/NQ-HĐND Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kinh tế xã hội HĐND huyện Bình Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Hải
28 98/HĐND-TH V/v báo cáo kết quả hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của HĐND huyện, xã
29 66/HĐND-TH v/v thống nhất điều chỉnh nội dung trình kỳ họp giữa năm 2017 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tu công trung hạn giai đoạn 2016-2020
30 65/HĐND-TH V/v đánh giá kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XII
  1    2    3    4    5    
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi