Văn bản >> Văn bản UBND tỉnh
Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Văn bản Tải về
1 721/QĐ-UBND Ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn kiểu mẫu thuộc phạm vi địa giới của 01 thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2 225/BC-UBND V/v: Tình hình thực hiện kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn tỉnh QN
3 43/QĐ-UBND Quyết định UBND số 43/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bình Sơn
4 03/QĐ-PCTTTKCN Quyết định ban hành phương án Ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2016
5 111/TB-UBND Kết luận của đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Bình sơn về tình hình phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện
6 132/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bình Sơn
7 04/CT-UBND V/v đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội
8 12/SKHĐT-VX V/v phân khai nguồn vốn năm 2016 đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2015
9 382/QĐ-UBND Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
10 383/QĐ-UBND Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
11 63/QĐ-UBND Quyết Định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của Huyện Bình Sơn
12 56/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (20133-2015) huyện Bình Sơn
13 49/2012/QĐ-UBND ngaày 27/12/2012 Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2013
14 280/QĐ-UBND ngày 05/2/2012 Ban hành Quy định xét tuyển dụng giáo viên mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên của tỉnh Quảng Ngãi năm học 2012 - 2013
15 64/QĐ-UBND ngày 26/4/2012 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi.
16 64/CB-UBBC ngày 22/4/2011 Công bố của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016 tại 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh
17 13/CT-UBND ngày 04/4/2011 Về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo vệ san hô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
18 50/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn nhiệm kỳ 2011-2016
19 35/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
20 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 23/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam giai đoạn 2010-2015
21 22/CT-UBND ngày 28/12/2010 Về việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bình ổn giá cả, thị trường và tập trung tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Mão - năm 2011
22 228/QĐ-UBND Ngày 22/12/2010 Ban hàng Chương trình hành động của tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị
23 218/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 Ban hành Chương trình hành động của tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Kết luật của Bộ Chính Trị về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết Trung Ưng 2 (khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2010
24 3862/UBND-NC V/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp tết Nguyên đán Tân Mão 2011
25 36/2009/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi